En chef måste man följa - en ledare vill man följa!

Genom ett gott ledarskap kan ledare motivera, engagera och inspirera människor att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten. Att vara ledare är en svår konst där omgivningen ställer höga krav. Denna kurs hjälper dig att få ut maximalt av ditt ledarskap.

Som ledare måste de fatta viktiga beslut, ifrågasätta saker, vara duktiga på att delegera och att följa upp. Då de har ansvar över ett antal medarbetare uppstår det i vardagen dessutom ofta konflikter, både mellan medarbetare men även där kunder är inblandade. Detta måste ledarna lösa på ett smidigt sätt. Således är kraven på en bra ledare  många. En förutsättning för att lyckas som ledare, framförallt när du är ny i rollen, är att medarbetarna betraktar dig som en trovärdig och kompetent ledare. Du måste dels få med dig hela organisationen och dels lära dig att fungera effektivt genom att ställa krav såväl uppåt som neråt i företaget. Du måste även lyckas med samarbetet med kollegorna och inte minst nå de uppsatta målen samt driva verksamheten på ett så bra och ekonomiskt sätt som möjligt.

Om utbildningen
Under utbildningen fokuserar vi på att ge ledarna konkreta metoder och ledarskapsverktyg så att de kan utveckla ett bra ledarskap. De får kunskap om hur de ska arbeta långsiktig för att förstärka samarbetet och trivseln i teamet. Vidare får de förståelse för vilka egenskaper som är avgörande i deras ledarskap för att de ska få ut maximalt av sina medarbetare. Utbildningen ger även ledarna tips och råd för hur de ska anpassa sitt ledarskap så att de ska kunna känna sig trygga och säkra i att leda andra.


Mellan träffarna kommer deltagarna få hemuppgifter som följs upp vid nästa träff. Under kursens gång arbetar vi med konkreta verktyg som deltagarna får ta med sig. Allt sätts i en pärm som deltagarna lär sig använda som ett hjälpmedel för uppföljning med medarbetarna. Deltagarna kommer även få göra en DISC-analys som vi kommer gå igenom under de två första dagarna. Analysen beskriver människans naturliga sätt att reagera i olika situationer samt hjälper oss att identifiera våra egna styrkor och utvecklingsområden i vårt ledarskap. Allt för en bättre förståelse om ”olikhetens rikedom” och en enklare, tydligare och mer effektiv kommunikation.

Kursmål
Efter utbildningen behärskar ledarna de ledarskapsverktyg som behövs för att de ska kunna driva avdelningen på ett självständigt och professionellt sätt. De har utvecklat sin förmåga att leda grupper och de har fått ett ökat självförtroende i sin roll som ledare. De vet hur de ska agera för att engagera och inspirera människor att prestera bättre och de har ökat sin förståelse för konsekvenserna av sitt handlande som chef. De behärskar ett antal konkreta ledarskapsverktyg och kan tillämpa dem i sin vardag.


Ur innehållet:

Dag 1

 • Spelregler – vikten av tydliga spelregler för ett gott samarbete - Farleden
 • Förhållningssätt för ledare och chefer – vilka förväntningar finns i en grupp
 • Arbetsmetodik – hur organisera och arbeta långsiktigt
 • Effektiv kommunikation – nyttja språk och röst maximalt
 • Motivation och behov – skapa motivation och engagemang i en grupp
 • DISC-analysen med återkoppling i grupp


Dag 2

 • Målstyrning – hur driva verksamheten och genomföra förändringar effektivt
 • Coachningssamtal – hur motivera duktiga medarbetare i vardagen
 • Konstruktiva metoder för beröm och tillsägelser som ger effekt i vardagen
 • Grundläggande beteendevetenskap och mänskligt beteende
 • Delegering och delgivning av negativa besked på ett professionellt sätt
 • Konstruktiv feedback – hur genomföra feedbacksamtal effektivt och trovärdigt
 • Individuell handlingsplan kopplat till målen


Dag 3

 • Grunder i situationsanpassat ledarskap – när använda vilket ledarskapsverktyg
 • Konflikthantering – metoder för att förebygga och hantera synpunkter och konflikter
 • Grundläggande förhandlingsteknik för vardagen – hitta dina allierade
 • Praktiska situationsövningar med olika förutsättningar med personlig återkoppling
 • Hantera missnöje och invändningar


Dag 4

 • Kundpsykologi
 • Servicetrappan – fem avgörande steg till excellent service
 • Från ofta bra till alltid bäst
 • Omsorgsförsäljning
 • Redovisning av handlingsplanen – nästa steg i utvecklingen


Närmare detaljer
Målgrupp:
Ledare, VD, ägare, mellanchefer

Syfte:
Att utveckla personer som vill förbättra sig i sitt ledarskap och sin förmåga att leda grupper eller individer, och framför allt utveckla sin förmåga att leda från ett säljperspektiv genom förändring

Antal deltagare:
Minst 10 och max 20 personer per grupp

Utbildningens längd:
Fyra dagar (10:00-17:00)

Datum: 
3-4 september + 7-8 oktober
Pris:
18 900 SEK (exklusive moms)

Kursledare:
Katarina Huss