Framgångsrikt kundbemötande i telefon

Du är ansiktet utåt och möter dagligen era kunder på telefon. Din roll i mötet med kunden är av störst vikt för personens upplevelse, och faktum är att den är precis lika viktig som om du träffat dem face-to-face. Därför är valet av vår egen attityd i detta möte något som antingen kan ”förskingra eller förädla” varumärket och företagets möjligheter på marknaden. Så gör du!

Kundservice som skapar lojala kunder

Denna utbildning stärker dina kunskaper om de mjuka värdenas betydelse i mötet med kunden. Exempelvis talar vi mycket om den personliga inställningen, att "jag representerar ett varumärke", motivation, internt samarbete (över gränserna), delaktighet och ansvar.

Du kommer även att få träna i att skapa behov för kunden. Detta gör vi genom att lyssna på kunden för att sedan sälja en idé, möjlighet eller lösning. Lyckas vi med det har vi inte bara gjort kunden verkligt nöjd; vi har även fått en ”vän för livet” – en lojal kund.

Kursen är i seminarieform i kombination med workshops där vi arbetar med exempel hämtade från verkligheten. Du får med dig konkreta verktyg som ger effekt över tid. Deltagarna på denna kurs kommer ofta från liknande befattningar men från olika företag, vilket bidrar till många relevanta och realistiska diskussioner.

Agenda:

 • Kundernas entydiga inställning till service och kundvård, De mjuka värdenas betydelse
 • Våra värderingar/visioner
 • Varumärkets önskade position och hur vi når dit
 • Den personliga inställningen
 • Jag representerar ett varumärke - vikten av att vara en bra förebild
 • Samarbete över gränserna
 • Delaktighet och motivation
 • Kundpsykologi
 • Effektiv kommunikation
 • Hantera invändningar och missnöje i kundmötet
 • 10-poängaren till att bli serviceproffs


Närmare detaljer
Målgrupp:Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som innesäljare, eller på kundservice
 
Syfte:Att utveckla personer som jobbar inom telefonförsäljning och kundservice, hur man blir kundens bästa vän över telefon, hur man anpassar sig efter de nya kundtyperna i dagens samhälle och vinner över dem på sin sida
 
Antal deltagare:Minst 10 och max 25 personer per grupp

Utbildningens längd:En dag 
Datum:3 oktober
Pris:4900 SEK (exklusive moms)

Kursledare:Annika Kupila