Klagomålshantering

Genom att hantera klagomål konstruktivt och professionellt i kombination med att du vänder en missnöjd kund till en nöjd kan er verksamhet generera många ambassadörer.

Kursen berör många frågor. Exempelvis hur du kan använda rätt frågeteknik för att verkligen lyssna in vad kunden egentligen vill, och hur du gör för att återvinna kundens förtroende. Den lär dig även förstå vad det finns för olika personlighetstyper som du kan stöta på, och hur de olika profilerna föredrar att bli kommunicerade till. Du lär dig också hur du kommunicerar effektivt via telefon, där din motivation, ditt kroppsspråk och attityd hörs över telefon.

Målsättning:
Kursens mål är att lära dig att bemöta varje klagande kund på ett professionellt sätt och även ge dig verktyg för att minska din egen stress när du bemöter missnöjda kunder. Målen är bland annat:
• att hantera klagomål konstruktivt och strukturerat
• att skapa lönsamma och långsiktiga lösningar för både kund och verksamhet
• att följa upp och återvinna kundens förtroende


Innehåll 

  • Vad är ett klagomål?
  • Framgångsrikt bemötande
  • Hur du får med dig människor i en dialog
  • Kunden har alltid rätt
  • Hur du får kunden att känna sig sedd
  • Känslomässig reaktion på samtal med arga kunder - stresshantering
  • Hur du lugnar ner kunder
  • Hur du vänder arga kunder till nöjda kunder
  • Serviceaspekter kring klagomålshantering


Närmare detaljer
Målgrupp:
Medarbetare i kontakt med kunder och som ofta mottar klagomål och vill lära sig hur dessa kan vändas till nöjda kunder

Syfte:
Att utveckla personer som jobbar inom telefonförsäljning och kundservice inom hantering av klagomål, och lära ut verktyg i vad krävs för att vända ett klagomål till en nöjd kund

Antal deltagare:
Minst 10 och max 25 personer per grupp

Utbildningens längd:
En dag (10:00-17:00)

Datum:
23 oktober
Pris:
4900 SEK (exklusive moms)

Kursledare:
Annika Kupila