12
okt

Frukost Stockholm: Klagomålshantering som grund för en ökad försäljning och ett stärkt konsumentskydd

Kunder framför idag sina klagomål på många olika sätt, via bloggar, twitter, traditionell media, några skriver brev och en del ringer, men telefonsamtalet är fortfarande en grund för många företag att ta emot sina kunders missnöje. Första bemötandet i ett klagomål är av största vikt då det har stor betydelse för den fortsatta kundkontakten. Det är oerhört viktigt att lyssna på kunders missnöje då de faktiskt tar sig tid att berätta om saker som inte fungerar utifrån deras perspektiv. Vi kan lära oss mycket av att lyssna på kunders klagomål. Hur tjänar vi på att hantera kunders klagomål på ett bra sätt, hur ökar det våra affärer?

Klagomålsansvariga inom SPP och SEB Pension och Försäkring har tillsammans startat ett klagomålsforum där 8 bolag deltar och skapar samsyn runt regelverk och hur de tillsammans kan stärka konsumenternas skydd inom försäkring. De har ett nära samarbete med Konsumenternas försäkringsbyrå och kommunicerar också med Svensk Försäkring och Finansinspektionen.


En fungerande och enhetlig Klagomålshantering – En framgångsfaktor!


I alla klagomål finns all information som berättar för oss vad kunden egentligen tycker och hur våra tjänster tolkas. Genom att använda den informationen kan vi utveckla våra produkter och tjänster anpassat efter kundernas behov. Det viktigaste är att man har en tydlig och enhetlig hantering i sitt bolag så att kunderna blir bemötta på samma sätt oavsett vem de möter. För att lyckas med detta är det av största vikt att man säljer in struktur och riktlinjer från ledning och ner till samtliga anställda i sin organisation. Uppföljning och rapportering blir en viktig del för att säkerställa att man vidtar åtgärder för att förebygga klagomål och förbättra kvaliteten. Att följa upp samtliga klagomål och även följa upp hur många som går till överprövning blir av yttersta vikt för att mäta kvaliteten i företaget.


Kom och lyssna på Carina Moss från SEB Pension & Försäkring och Jannora Westerlund från SPP om hur man enkelt kan komma igång och öka sina affärer och stärka sina kunders skydd genom att strukturera upp sin egen klagomålshantering. De kommer att berätta mer om hur de har arbetat för att skapa en merförsäljning, få upp kvalitetsnivån, identifiera återkommande frågor och svar samt problem i interna processer och mycket mer därtill.


Praktiska detaljer
Datum:
Fredag 12 oktober 2018

Tid:
8:30-9:30, från 8:00 serveras frukost

Plats:
SEB Arenastaden, Stjärntorget 3, Solna
Anmälan:
Registrera din anmälan HÄR
eventuella frågor hänvisas till emma.link@kontakta.se alt 073 370 35 53