16
okt

Seminarium Malmö: Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning - så gör du!

Från och med 1 september 2018 gäller lagstiftning som anger att skriftliga anbud ska följa alla säljsamtal till konsument som sker på näringsidkaren initativ. När ett avtal ska ingås till följd av en sådan kontakt, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud.

I detta seminarium ger vi alla som arbetar med försäljning via telefon till konsument, oavsett om du är telefonsäljare eller ringer från en kundservice, förståelse och kunskap om hur man kan arbeta med skriftlighetskravet på ett värdeskapande sätt. Vi möter Affärsadvokaterna som belyser hur lagstiftaren tänkt samt Assently som visar hur du praktiskt kan gå tillväga med tekniska lösningar samt lyssnar till företag som sedan en tid använder sig av skriftlighet vid telefonförsäljning.

Agenda

13:00 Inledning
Bakgrund till varför lagstiftningen tillkommit och vad som är viktigt att tänka på framåt.
Tina Wahlroth, VD Kontakta

13:15 Skriftliga anbud vid telefonförsäljning - lagstiftningen och dess praktiska tillämpning
De nya bestämmelserna ställer krav på förändrade rutiner och processer. Vi går igenom ändringarna i den nya lagstiftningen, vilka effekter de nya bestämmelserna får och praktiska tips och råd i samband med genomförandet av den egna organisationens förändringsarbete.
Mattias Lindberg, Affärsadvokaterna i Sverige

14:00 e-signering för effektiv och trygg distansförsäljning
Dagens företagsklimat med förändrat köpmönster, krav på digitalisering och inte minst med ny lagstiftning, ställer höga krav på lösningar som säkerställer trygga köp och effektiva affärer vid distansförsäljning. Assently delar här med sig av erfarenheter från 100-tals företag och organisationer som dagligen använder deras e-signeringstjänster. Vi får ta del av utmaningar som uppkommit, men framför allt framgångsfaktorer som både driver försäljning, förbättrar kundnöjdhet, samtidigt som kostnadsbesparingar uppnås.
Fredrik de Craene, Sales & Business developer Assently

FIKA

15.00 Praktikfall
Vi möter  en av Assentlys kunder som berättar hur de gått ifrån att sluta avtal muntligt, till skriftligt anbud och accept med hjälp av elektronisk signering. Vi får höra om utmaningen, tillvägagångssätt samt framgångsfaktorer för en lyckad omställning. Vi får också ta del av nya möjligheter som digital signering bidragit till.

15:30-16:00 Frågestund och summering
Seminariet avrundas med att deltagare ges möjlighet att ställa frågor och diskutera med dagens föredragshållare.

Praktiska detaljer
Datum:
16 oktober 2018

Tid:
13:00-16:00

Plats:
Scandic Kramer, Stortorget i Malmö
Anmälan:
Registrera din anmälan HÄR
Eventuella frågor hänvisas till tina.wahlroth@kontakta.se alt 0735 66 55 22


Seminariet arrangeras tillsammans med:

Affärsadvokaterna logo                assently