19
sep

Seminarium Stockholm: Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning - så gör du!

Från och med 1 september 2018 gäller lagstiftning som anger att skriftliga anbud ska följa alla säljsamtal till konsument som sker på näringsidkaren initativ. När ett avtal ska ingås till följd av en sådan kontakt, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud.

I detta seminarium ger vi alla som arbetar med försäljning via telefon till konsument, förståelse och kunskap om hur man kan arbeta med skriftlighetskravet på ett värdeskapande sätt. Vi möter Affärsadvokaterna i Sverige som belyser hur lagstiftaren tänkt samt Scrive som visar hur du praktiskt kan gå tillväga med tekniska lösningar samt lyssnar till företag som sedan en tid använder sig av skriftlighet vid telefonförsäljning.

Agenda

13:00 Inledning
Bakgrund till varför lagstiftningen tillkommit och vad som är viktigt att tänka på framåt.
Tina Wahlroth, VD Kontakta

13:15 Skriftliga anbud vid telefonförsäljning - lagstiftningen och dess praktiska tillämpning
De nya bestämmelserna ställer krav på förändrade rutiner och processer. Vi går igenom ändringarna i den nya lagstiftningen, vilka effekter de nya bestämmelserna får och praktiska tips och råd i samband med genomförandet av den egna organisationens förändringsarbete.
Mattias Lindberg, Affärsadvokaterna i Sverige

14:00 Ny lagstiftning, nya möjligheter. Elektronisk signering.
Scrive har hjälpt ett stort antal företag med omställningen från muntliga accepter till skriftligt godkännande via elektronisk signering. Samtliga fall resulterat i framgång med bl a ökad försäljning, lägre ånger och högre kundnöjdhet som följd.
Viktor Wrede, VD Scrive

FIKA

15.00 Praktikfall - moderator: Scrive
Vi möter Scrives två av kunder och Scrive partner S2 Communications, som berättar hur de gått ifrån att sluta avtal muntligt, till skriftligt anbud och accept med hjälp av elektronisk signering. Vi får höra om utmaningen, tillvägagångssätt samt framgångsfaktorer för en lyckad omställning. Vi får också ta del av nya möjligheter som digital signering bidragit till.
Deltagare: Morgan Sandberg, S2 Communications, Sven Halling, Gardio, Simon Thörnblad och Jonas Roselius, ICA Försäkring

15:30-16:00 Frågestund och summering
Seminariet avrundas med att deltagare ges möjlighet att ställa frågor och diskutera med dagens föredragshållare.

Praktiska detaljer
Datum:
Onsdag 19 september 2018

Tid:
13:00-16:00

Plats:
Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm
Anmälan:
Registrera din anmälan HÄR 
Eventuella frågor hänvisas till tina.wahlroth@kontakta.se alt 0735 66 55 22


Seminariet arrangeras tillsammans med:

Affärsadvokaterna logo      Scrive logo-dark (1)