Kontakta Nätverk - Chef (Sthlm): Det enkla kundmötet, hur går vi från teori till praktik?

maj 30
Varmt välkommen till vår nätverksträff för chefer. Här träffar du chefer med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya ämnesområden som syftar till att inspirera och utveckla!
Inledning av moderator och summering av gruppens utmaningar i relation till dagens ämne.Det enkla kundmötet, hur går vi från teori till praktik!Customer Effortless Score är ett fantastiskt verktyg för att mäta hur enkelt våra kunder upplever det att vara kund. Om vi lyckas med Det enkla kundmötet så är belöningen enorm! Vad sägs om en återköpsgrad på 94%! Samt en ökning av marknadsandel på 88%!Vår moderator Bernhard Ödin...

Kontakta Bubbel: Telefon + sociala medier + Big Data = Sant!

jun 1
Att säga att sociala medier är viktigt är absolut inget nytt. Däremot antar man väldigt mycket, och fattar ibland beslut på dessa antaganden för att man inte vill hamna efter i utvecklingen.
”Det viktigaste vi har är våra kollegor”, detta har man i årtionden sagt som ledare i företag – vilket har varit sant fram tills millenniumskiftet. För att tillhöra framtidens kundtjänst eller säljavdelning måste man skifta fokus. Självklart är våra kollegor viktiga, men idag och i framtiden måste man se att kollegorna är beroende av tekniken och tekniken beroende av kollegorna. Idag är det mer logiskt att säga att personalen...

Kontakta Nätverk - Teamledare/Coach (Göteborg): Flexibelt ledarskap – vilka krav ställer ditt ledarskap i framtiden?

sep 1
Varmt välkommen till vår nätverksträff för Teamledare/Coacher inom kundkontaktcenter. Här träffar du teamledare med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya ämnesområden som syftar till att inspirera och utveckla!
Inledning av moderator och summering av gruppens utmaningar i relation till dagens ämne.Är du flexibel i ditt ledarskap? Vilka krav ställs på dig som ledare i framtiden?Medarbetare ställer högre och högre krav på sina ledare. En ledare behöver besitta en mängd olika kompetenser för att bli framgångsrik i sin ledarroll.Vad är det då en framgångsrik ledare gör? Vad skiljer en framgångsrik från en mindre framgångsrik ledare?En...

Kontakta Nätverk - Teamledare/Coach (Sundsvall): Flexibelt ledarskap – vilka krav ställer ditt ledarskap i framtiden?

sep 5
Varmt välkommen till vår nätverksträff för Teamledare/Coacher inom kundkontaktcenter. Här träffar du teamledare med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya ämnesområden som syftar till att inspirera och utveckla!
Inledning av moderator och summering av gruppens utmaningar i relation till dagens ämne.Är du flexibel i ditt ledarskap? Vilka krav ställs på dig som ledare i framtiden?Medarbetare ställer högre och högre krav på sina ledare. En ledare behöver besitta en mängd olika kompetenser för att bli framgångsrik i sin ledarroll.Vad är det då en framgångsrik ledare gör? Vad skiljer en framgångsrik från en mindre framgångsrik ledare?En...

Kontakta medlems- och introduktionsdag (Stockholm)

sep 13
Medlemskap i Kontakta är en kvalitetsstämpel för företag som arbetar med kundservice och telefonförsäljning. Som ett led i kvalitetssäkringen genomgår alla Kontaktas medlemmar en medlemsdag.
Kontakta är en förening för alla företag och organisationer som arbetar med kundservice och telefonförsäljning på distans – i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Kontakta står för kvalitet och etik, vi är aktiva inom opinionsfrågor, erbjuder inspiration och utveckling till våra medlemmar. Kontakta arbetar ständigt för kvalitet i frågor som rör kundkommunikation på distans och...

Utbildning: Den nya Dataskyddsförordningen – Integritetsskydd i förändring

sep 21
Lagar och regler för ditt företags hantering av personuppgifter är i förändring. Den nya Dataskyddsförordningen kommer att innebära största förändringen avseende integritetsskydd sedan tillkomsten av nuvarande personuppgiftslag.
I detta seminarium kommer vi igenom vilka de mest ingripande förändringarna är och vilka åtgärder som du och ditt företag måste vidta för att genomföra förändringarna på ett kostnadseffektivt sätt. Under dagen går vi särskilt igenom vilka särskilt ingripande förändringar den nya Dataskyddsförordningen medför och du kommer att få kunskap och förståelse för vilka verktyg som behövs för att planera införandet av förändringarna...