Kontaktadagen 2018

maj 24
Kontaktadagen är årets största konferens för dig som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Dagen du inte kan missa om du vill ta del av det senaste och nätverka! 2018 blir vi större än någonsin!
Kontaktadagen är en endagskonferens med fokus på kundservice och försäljning på distans ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Under en intensiv dag ska vi sammanfatta vad som händer idag, imorgon och i framtiden. Kontakta samarbetar med de främsta på marknaden för att leverera ett kraftfullt och intressant innehåll i konferensen och för att erbjuda deltagarna en intressant upplevelse! Dagen avrundas med en hejdundrande...

Frukost Malmö: Kundlojalitet skapas genom medarbetarengagemang!

maj 31
Undersökningar visar att medarbetarengagemang i svenska företag är lågt, smärtsamt lågt. Bl.a. visar Gallup att endast 16% av svenska medarbetare är aktivt engagerade i verksamheterna där de arbetar. Lågt engagemang påverkar förstås företag som arbetsgivare. De negativa effekterna av lågt engagemang visar sig på flera sätt i organisationen, men även på kunder. Man bör komma ihåg att kundlojalitet börjar med medarbetarnas motivation.
Alla människor har olika drivkrafter och motivation påverkas av finansiella, emotionella och strukturella drivkrafter som ser olika ut för varje person. Eftersom de bakomliggande drivkrafterna är olika motiveras människor av olika saker. Individen själv vet bäst vad som engagerar och motiverar Vanliga utmaningar kan vara att nå alla, att ständigt hitta på nya sätt att motivera och framförallt att motivation och engagemangsarbetet...

Kontakta Nätverk – Teamledare/Coach (Malmö): Medarbetarengagemang, en nyckel till framgång!

maj 31
Varmt välkommen till vår nätverksträff för dig som arbetar som Teamledare/Coach. Här träffar du personer med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!
Lågt medarbetarengagemang kostar pengar, resurser och skadar företagskulturer. Att arbeta med engagemang i hela sin personalstyrka är avgörande för mötet med både kunder och kollegor!I ett motivationsprogram kan medarbetare engageras till den grad att de mest ensidiga uppgifter kan upplevas som roliga att genomföra. Kraften i gamification bör appliceras brett; den kan påverka kunskapsinhämtning, säkerställa compliance,...

Frukost Göteborg: Kundlojalitet skapas genom medarbetarengagemang!

jun 1
Undersökningar visar att medarbetarengagemang i svenska företag är lågt, smärtsamt lågt. Bl.a. visar Gallup att endast 16% av svenska medarbetare är aktivt engagerade i verksamheterna där de arbetar. Lågt engagemang påverkar förstås företag som arbetsgivare. De negativa effekterna av lågt engagemang visar sig på flera sätt i organisationen, men även på kunder. Man bör komma ihåg att kundlojalitet börjar med medarbetarnas motivation.
Alla människor har olika drivkrafter och motivation påverkas av finansiella, emotionella och strukturella drivkrafter som ser olika ut för varje person. Eftersom de bakomliggande drivkrafterna är olika motiveras människor av olika saker. Individen själv vet bäst vad som engagerar och motiverar Vanliga utmaningar kan vara att nå alla, att ständigt hitta på nya sätt att motivera och framförallt att motivation och engagemangsarbetet...

Extra årsmöte Föreningen Kontakta Sverige

jun 5
Föreningen Kontakta kallar här till extra årsmöte i syfte att fastställa de stadgar som beslutades vid årsmöte 26 april 2018. Extra årsmöte hålls i direkt anslutning till Kontaktas ordinarie styrelsemöte där Kontaktas samtliga styrelseledamöter deltar.
Plats Hufvudsta Gård i Solna Datum och tid 5 juni 2018, kl 12.00 – 12.30       Dagordning 1. Val av ordförande vid extra årsmöte 2. Val av sekreterare vid extra årsmöte 3. Val av två justeringspersoner 4. Fastställande av röstlängd för extra årsmöte 5. Fråga om extra årsmöte blivit behörigen utlyst 6. Fastställande av föredragningslista 7. Övriga frågor  -  ...