Kontakta Nätverk - OC (Operativ Chef) - Öka ert medarbetarengagemang på hela din personalstyrka genom gamification!

nov 21
Varmt välkommen till vår nätverksträff för er som arbetar som operativ chef. Här träffar du personer med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!
Lågt medarbetarengagemang kostar pengar, resurser och skadar företagskulturer. Att arbeta med engagemang i hela sin personalstyrka är avgörande för mötet med både kunder och kollegor!Undersökningar visar att medarbetarengagemang i svenska företag är lågt, smärtsamt lågt. Bl.a. visar Gallup att endast 16% av svenska medarbetare är aktivt engagerade i verksamheterna där de arbetar. Lågt engagemang påverkar förstås företag...

Kontakta 30-års bubbel i Göteborg!

nov 23
2017 är året då Kontakta firar 30 år som organisation och det vill vi fira med att bjuda in till Bubbel runt om i landet! Vi välkomnar dig som vill fira med oss och ta del av både framgångsrik historia och en spännande framtid samt lyssna till externa föreläsare.
Kontakta etablerades 1987 i form av STMF, Sveriges Telemarketing Förening. Syftet var att skapa etik och seriositet vid utgående kundkontakter genom att bland annat etablera etiska regler. Under 90-talet anslöt sig allt fler callcenterventerverksamheter och nytt namn blev aktuellt – SCCF, Sveriges CallCenter Förening. 2012 blev vi Kontakta, ett namn som speglar att allt handlar om kundkontakten oavsett vilken typ av kundkontakter...

(FULLBOKAT) Frukost Malmö - Automatisera mera och höj kvalitén i kunddialogen!

nov 29
På en global- & konkurrensintensiv marknad ser vi en tydligare vikt vid kundupplevelser och kundnöjdhet, vilket medför ett större ansvar för kundtjänster att öka sin närhet till kunderna och förståelse för dem.
8:00 Vi välkomnar till frukost på United Spaces Studio i Malmö8:30 Automatisera mera - och höj kvalitén i kunddialogen!Att kunna möta sina kunder i de kanaler som de själva föredrar blir viktigare, där traditionella kanaler kombineras med sociala medier och chattfunktioner. Utmaningen som många företag står inför är att bemöta och följa sina kunder effektivt oavsett vilken kanal kunden föredrar.Att utgå från kundtjänsten...

Utbildning: ”Coacha kunden till köp - Train the trainer”

nov 29
Denna utbildning är för framtidens försäljning. Vi ger dig som ledare verktyg att coacha dina medarbetare att utveckla sig i morgondagens säljteknik - att coacha kunden till köp - en idealisk metod för alla som vill sälja mycket utan att känna sig som krängare.
I denna utbildning ger vi dig som ledare verktyg att coacha dina medarbetare att utveckla sig i morgondagens säljteknik – att coacha kunden till köp - en idealisk metod för alla som vill sälja mycket utan att känna sig som krängare.Vi vet att människor lär sig mycket bättre när vi får vara delaktiga. Därför fungerar en coachande utlärningsprocess väldigt bra. Coaching handlar om att ställa frågor när du redan vet svaret....

Kontakta Nätverk - HR, Hållbara medarbetare i framtidens kontaktcenter

dec 5
Varmt välkommen till vår nätverksträff för er som arbetar med HR frågor. Här träffar du personer med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!
Under 2017 har SEB genomfört ett arbete för att ta reda på vad som har betydelse för att skapa förutsättningar för hållbara medarbetare på sina kundcenter. Utgångspunkten har varit frågeställningar som ”hur ligger vår sjukfrånvaro till jämfört med andra kontaktcenters och vad är ”good enough”, ”hur klarar vi millenierna” och ”ska vi erbjuda friskvård under arbetstid”?SEB har tittat på verksamheten både ur ett internt...

Frukost Stockholm - Telefonsamtalet – det nya guldet!

dec 6
Under året har ett examensarbete genomförts på Uppsala universitet som har haft fokus på kundkontaktcenter kopplat till ny AI teknik. Genom att samla information i samtalet kan man lyfta kundkontakcentrets vikt och göra den till verksamhetens mittpunkt. Kom och lyssna till hur detta går till och vad det kan innebära för verksamheter inom kundkontakter i framtiden.
08.00 Vi serverar IVAs fantastiska frukostbuffé08.30 – 09.30 Samtalet – det nya guldet!Voice-to-text, hur vi kan göra om telefonsamtal till text och på vilket sätt det kan användas, skapade ett stort intresse vid Kontaktas frukostmöte tillsammans med Connectel i våras. Av den anledningen inledde Connectel ett samarbete med två examensarbetare från Uppsala Universitet vid programmet Teknisk Fysik. Tillsammans har...

Kontakta Nätverk - WFM, Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt!

dec 6
Varmt välkommen till vår nätverksträff för er som arbetar med WFM/bemanningsplanering. Här träffar du personer med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!
Workforce Management, WFM handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att våra medarbetare bör ha en bra vardag med minimal stress.För alla som arbetar dagligen med bemanningsfrågor är det självklart att små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder och medarbetare. Därför har vi i denna första träff valt att fokusera på att...

Kontakta 30-års bubbel i Sundsvall!

dec 7
2017 är året då Kontakta firar 30 år som organisation och det vill vi fira med att bjuda in till Bubbel runt om i landet! Vi välkomnar dig som vill fira med oss och ta del av både framgångsrik historia och en spännande framtid samt lyssna till externa föreläsare.
Kontakta etablerades 1987 i form av STMF, Sveriges Telemarketing Förening. Syftet var att skapa etik och seriositet vid utgående kundkontakter genom att bland annat etablera etiska regler. Under 90-talet anslöt sig allt fler callcenterventerverksamheter och nytt namn blev aktuellt – SCCF, Sveriges CallCenter Förening. 2012 blev vi Kontakta, ett namn som speglar att allt handlar om kundkontakten oavsett vilken typ av kundkontakter...

Kontakta medlems- och introduktionsdag i Stockholm

jan 18
Medlemskap i Kontakta är en kvalitetsstämpel för företag som arbetar med kundservice och telefonförsäljning. Som ett led i kvalitetssäkringen genomgår alla Kontaktas medlemmar en medlemsdag.
Kontakta är en förening för alla företag och organisationer som arbetar med kundservice och telefonförsäljning på distans – i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Kontakta står för kvalitet och etik, vi är aktiva inom opinionsfrågor,  erbjuder inspiration och utveckling till våra medlemmar. Kontakta arbetar ständigt för kvalitet i frågor som rör kundkommunikation på distans...

Utbildning Sundsvall: Flexibelt ledarskap

jan 31
Flexibelt ledarskap handlar om att kunna växla mellan de olika stilarna beroende på medarbetarnas utvecklingsnivåer. Det är idag – och framåt ännu viktigare - kompetens för att kunna uppfattas som en utvecklande ledare.
Under denna dag går vi igenom hur du gör för att bedöma medarbetarnas utvecklingsnivå. Vi pratar också om vilka ledarstilar som finns och vad som kännetecknar de olika för att på så sätt kunna anpassa ledarstilen till rätt utvecklingsnivå. Att vara en ledare som kan anpassa sig till de olika medarbetarna är avgörande för att skapa en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.Du får under dagen träna – teoretiskt och...

Utbildning Stockholm: Flexibelt ledarskap

feb 13
Flexibelt ledarskap handlar om att kunna växla mellan de olika stilarna beroende på medarbetarnas utvecklingsnivåer. Det är idag – och framåt ännu viktigare - kompetens för att kunna uppfattas som en utvecklande ledare.
Under denna dag går vi igenom hur du gör för att bedöma medarbetarnas utvecklingsnivå. Vi pratar också om vilka ledarstilar som finns och vad som kännetecknar de olika för att på så sätt kunna anpassa ledarstilen till rätt utvecklingsnivå. Att vara en ledare som kan anpassa sig till de olika medarbetarna är avgörande för att skapa en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.Du får under dagen träna – teoretiskt och...

Utbildning Malmö: Flexibelt ledarskap

feb 14
Flexibelt ledarskap handlar om att kunna växla mellan de olika stilarna beroende på medarbetarnas utvecklingsnivåer. Det är idag – och framåt ännu viktigare - kompetens för att kunna uppfattas som en utvecklande ledare.
Under denna dag går vi igenom hur du gör för att bedöma medarbetarnas utvecklingsnivå. Vi pratar också om vilka ledarstilar som finns och vad som kännetecknar de olika för att på så sätt kunna anpassa ledarstilen till rätt utvecklingsnivå. Att vara en ledare som kan anpassa sig till de olika medarbetarna är avgörande för att skapa en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.Du får under dagen träna – teoretiskt och...

Utbildning GDPR: Den nya dataskyddsförordningen – integritetsskydd i förändring

feb 15
Lagar och regler för ditt företags hantering av personuppgifter är i förändring. Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, kommer att innebära största förändringen avseende integritetsskydd sedan tillkomsten av nuvarande personuppgiftslag.
I detta seminarium kommer vi igenom vilka de mest ingripande förändringarna är och vilka åtgärder som du och ditt företag måste vidta för att genomföra förändringarna på ett kostnadseffektivt sätt. Under dagen går vi särskilt igenom vilka särskilt ingripande förändringar den nya Dataskyddsförordningen medför och du kommer att få kunskap och förståelse för vilka verktyg som behövs för att planera införandet av förändringarna...

Kontaktadagen 2018

maj 24
Kontaktadagen är årets största konferens för dig som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Dagen du inte kan missa om du vill ta del av det senaste och nätverka! 2018 blir vi större än någonsin!
Kontaktadagen är en endagskonferens med fokus på kundservice och försäljning på distans ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Under en intensiv dag ska vi sammanfatta vad som händer idag, imorgon och i framtiden. Kontakta samarbetar med de främsta på marknaden för att leverera ett kraftfullt och intressant innehåll i konferensen och för att erbjuda deltagarna en intressant upplevelse! Dagen avrundas med en hejdundrande...