Utbildning: Flexibelt ledarskap

sep 28
Flexibelt ledarskap handlar om att kunna växla mellan de olika stilarna beroende på medarbetarnas utvecklingsnivåer. Det är idag – och framåt ännu viktigare - kompetens för att kunna uppfattas som en utvecklande ledare.
Under denna dag går vi igenom hur du gör för att bedöma medarbetarnas utvecklingsnivå. Vi pratar också om vilka ledarstilar som finns och vad som kännetecknar de olika för att på så sätt kunna anpassa ledarstilen till rätt utvecklingsnivå. Att vara en ledare som kan anpassa sig till de olika medarbetarna är avgörande för att skapa en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.Du får under dagen träna – teoretiskt och...

Frukost Göteborg - Så lyckas du med den digitala kundresan!

sep 29
Varmt välkommen till vårt frukostmöte om det digitala kundmötet! I denna frukost får du ta del av hur kundresan bör se ut om man vill lyckas i en verklighet som ställer allt högre krav på både hastighet och kvalitet i kundmötet. Du kommer att få exempel på vad ni behöver göra för att överträffa era kunders förväntningar och samtidigt ha en verksamhet där ni tjänar mer och/eller betjänar bättre!
08:00 Vi välkomnar till frukost på United Spaces i Göteborg08.30 – 09.30 Så lyckas du med den digitala kundresan! ”Kundresan” är på allas läppar nu och i kundresan adderas allt fler digitala möjligheter för att i varje kundmöte erbjuda kunder absolut bästa service. Det som stressar många verksamheter är frågeställningar kring hur kundresan ska se ut och hur vi ska lyckas följa kunden genom olika kanaler - och samtidigt...

(FULLBOKAD) Frukost Stockholm - Försäljning i kundservice – Kundservice som given säljkanal

sep 29
Varmt välkommen till vårt frukostmöte om hur man lyckas med sin försäljning i kundservice! I denna frukost får du ta del av hur man upprätthåller en hög försäljning i tider av ständiga förändringar. Du kommer få exempel på hur man arbetar för att göra försäljningen till en naturlig del av verksamheten både i en inhouse och en outsourcad verksamhet.
08.00 Frukost08.30 – 09.30 Försäljning i kundserviceFörsäljning har alltid stort fokus i varje verksamhet och i takt med att marknaden förändras ställs nya krav på goda kundmöten som kan generera försäljning.Kundserviceverksamheter hanterar stora mängder kundmöten och har därför blivit allt viktigare för försäljning. Kunden ringer till oss på eget initiativ och i dialog med kunden kan vi presentera lösningar som...

Medlemsforum Stockholm - Kundbesatt – framgångsfaktorer!

okt 5
Kundfokus eller kundbesatt och alla talar om kundresan. Orden är många när det gäller vårt arbete att erbjuda kunder absolut bästa upplevelse i möten med våra företag och organisationer. Alla är överens om att kundens upplevelser i alla möten med oss kommer att avgöra kundens samlade bedömning av företags förmåga att leverera service i framtiden. Det är i mötet med kunden varumärket stärks eller sänks.
För att verkligen åstadkomma önskat resultat och nå målsättningar, behöver du veta vad du ska mäta och hur du ska mäta. I detta forum får du inspiration kring att mäta, följa upp och hur du kan använda resultaten för att skapa den långsiktiga förändring i din organisation som leder till önskad kundupplevelse!08.30 – 09.15 Att identifiera ett nuläge och att vända en trendFör att veta hur du bör förändra ditt företag eller...

Medlemsforum Sundsvall - Kundbesatt – framgångsfaktorer!

okt 12
Kundfokus eller kundbesatt och alla talar om kundresan. Orden är många när det gäller vårt arbete att erbjuda kunder absolut bästa upplevelse i möten med våra företag och organisationer. Alla är överens om att kundens upplevelser i alla möten med oss kommer att avgöra kundens samlade bedömning av företags förmåga att leverera service i framtiden. Det är i mötet med kunden varumärket stärks eller sänks.
För att verkligen åstadkomma önskat resultat och nå målsättningar, behöver du veta vad du ska mäta och hur du ska mäta. I detta forum får du inspiration kring att mäta, följa upp och hur du kan använda resultaten för att skapa den långsiktiga förändring i din organisation som leder till önskad kundupplevelse!13.00 – 13.45 Att identifiera ett nuläge och att vända en trendFör att veta hur du bör förändra ditt företag eller...

Medlemsforum Malmö - Kundbesatt – framgångsfaktorer!

okt 19
Kundfokus eller kundbesatt och alla talar om kundresan. Orden är många när det gäller vårt arbete att erbjuda kunder absolut bästa upplevelse i möten med våra företag och organisationer. Alla är överens om att kundens upplevelser i alla möten med oss kommer att avgöra kundens samlade bedömning av företags förmåga att leverera service i framtiden. Det är i mötet med kunden varumärket stärks eller sänks.
För att verkligen åstadkomma önskat resultat och nå målsättningar, behöver du veta vad du ska mäta och hur du ska mäta. I detta forum får du inspiration kring att mäta, följa upp och hur du kan använda resultaten för att skapa den långsiktiga förändring i din organisation som leder till önskad kundupplevelse!09.00 – 09.45 Att identifiera ett nuläge och att vända en trendFör att veta hur du bör förändra ditt företag eller...

Medlemsforum Göteborg - Kundbesatt – framgångsfaktorer!

okt 26
Kundfokus eller kundbesatt och alla talar om kundresan. Orden är många när det gäller vårt arbete att erbjuda kunder absolut bästa upplevelse i möten med våra företag och organisationer. Alla är överens om att kundens upplevelser i alla möten med oss kommer att avgöra kundens samlade bedömning av företags förmåga att leverera service i framtiden. Det är i mötet med kunden varumärket stärks eller sänks.
För att verkligen åstadkomma önskat resultat och nå målsättningar, behöver du veta vad du ska mäta och hur du ska mäta. I detta forum får du inspiration kring att mäta, följa upp och hur du kan använda resultaten för att skapa den långsiktiga förändring i din organisation som leder till önskad kundupplevelse!13.00 – 13.45 Att identifiera ett nuläge och att vända en trendFör att veta hur du bör förändra ditt företag eller...

Kontakta 30-års bubbel!

nov 9
2017 är året då Kontakta firar 30 år som organisation och det vill vi fira med att bjuda in till Bubbel runt om i landet! Vi välkomnar dig som vill fira med oss och ta del av både framgångsrik historia och en spännande framtid samt lyssna till externa föreläsare.
Kontakta etablerades 1987 i form av STMF, Sveriges Telemarketing Förening, på initiativ från Telia och med telemarketing gurun Philip Cohen i ledningen. Syftet var att skapa etik och seriositet vid utgående kundkontakter genom att bland annat etablera etiska regler. Under 90-talet anslöt sig allt fler kontaktcenterverksamheter och nytt namn blev aktuellt – SCCF, Sveriges CallCenter Förening. 2012 blev vi Kontakta, ett...

Utbildning GDPR: Den nya dataskyddsförordningen – integritetsskydd i förändring

nov 15
Lagar och regler för ditt företags hantering av personuppgifter är i förändring. Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, kommer att innebära största förändringen avseende integritetsskydd sedan tillkomsten av nuvarande personuppgiftslag.
I detta seminarium kommer vi igenom vilka de mest ingripande förändringarna är och vilka åtgärder som du och ditt företag måste vidta för att genomföra förändringarna på ett kostnadseffektivt sätt. Under dagen går vi särskilt igenom vilka särskilt ingripande förändringar den nya Dataskyddsförordningen medför och du kommer att få kunskap och förståelse för vilka verktyg som behövs för att planera införandet av förändringarna...

Kontakta 30-års bubbel i Malmö!

nov 16
2017 är året då Kontakta firar 30 år som organisation och det vill vi fira med att bjuda in till Bubbel runt om i landet! Vi välkomnar dig som vill fira med oss och ta del av både framgångsrik historia och en spännande framtid samt lyssna till externa föreläsare.
Kontakta etablerades 1987 i form av STMF, Sveriges Telemarketing Förening, på initiativ från Telia och med telemarketing gurun Philip Cohen i ledningen. Syftet var att skapa etik och seriositet vid utgående kundkontakter genom att bland annat etablera etiska regler. Under 90-talet anslöt sig allt fler kontaktcenterverksamheter och nytt namn blev aktuellt – SCCF, Sveriges CallCenter Förening. 2012 blev vi Kontakta, ett...

Kontakta Nätverk - HR, Hållbara medarbetare i framtidens kontaktcenter

nov 21
Varmt välkommen till vår nätverksträff för er som arbetar med HR frågor. Här träffar du personer med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!
Hållbara medarbetare i framtidens kontaktcenterUnder 2017 har SEB genomfört ett arbete för att ta reda på vad som har betydelse för att skapa förutsättningar för hållbara medarbetare på sina kundcenter. Utgångspunkten har varit frågeställningar som ”hur ligger vår sjukfrånvaro till jämfört med andra kontaktcenters och vad är ”good enough”, ”hur klarar vi millenierna” och ”ska vi erbjuda friskvård under arbetstid”?SEB...

Kontakta medlems- och introduktionsdag i Stockholm

nov 22
Medlemskap i Kontakta är en kvalitetsstämpel för företag som arbetar med kundservice och telefonförsäljning. Som ett led i kvalitetssäkringen genomgår alla Kontaktas medlemmar en medlemsdag.
Kontakta är en förening för alla företag och organisationer som arbetar med kundservice och telefonförsäljning på distans – i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Kontakta står för kvalitet och etik, vi är aktiva inom opinionsfrågor,  erbjuder inspiration och utveckling till våra medlemmar. Kontakta arbetar ständigt för kvalitet i frågor som rör kundkommunikation på distans...

Kontakta 30-års bubbel i Göteborg!

nov 23
2017 är året då Kontakta firar 30 år som organisation och det vill vi fira med att bjuda in till Bubbel runt om i landet! Vi välkomnar dig som vill fira med oss och ta del av både framgångsrik historia och en spännande framtid samt lyssna till externa föreläsare.
Kontakta etablerades 1987 i form av STMF, Sveriges Telemarketing Förening, på initiativ från Telia och med telemarketing gurun Philip Cohen i ledningen. Syftet var att skapa etik och seriositet vid utgående kundkontakter genom att bland annat etablera etiska regler. Under 90-talet anslöt sig allt fler kontaktcenterverksamheter och nytt namn blev aktuellt – SCCF, Sveriges CallCenter Förening. 2012 blev vi Kontakta, ett...

Frukost Malmö - Automatisera mera och höj kvalitén i kunddialogen!

nov 29
På en global- & konkurrensintensiv marknad ser vi en tydligare vikt vid kundupplevelser och kundnöjdhet, vilket medför ett större ansvar för kundtjänster att öka sin närhet till kunderna och förståelse för dem.
8:00 Vi välkomnar till frukost på United Spaces Studio i Malmö8:30 Automatisera mera - och höj kvalitén i kunddialogen!Att kunna möta sina kunder i de kanaler som de själva föredrar blir viktigare, där traditionella kanaler kombineras med sociala medier och chattfunktioner. Utmaningen som många företag står inför är att bemöta och följa sina kunder effektivt oavsett vilken kanal kunden föredrar.Att utgå från kundtjänsten...

Kontakta 30-års bubbel i Sundsvall!

dec 7
2017 är året då Kontakta firar 30 år som organisation och det vill vi fira med att bjuda in till Bubbel runt om i landet! Vi välkomnar dig som vill fira med oss och ta del av både framgångsrik historia och en spännande framtid samt lyssna till externa föreläsare.
Kontakta etablerades 1987 i form av STMF, Sveriges Telemarketing Förening, på initiativ från Telia och med telemarketing gurun Philip Cohen i ledningen. Syftet var att skapa etik och seriositet vid utgående kundkontakter genom att bland annat etablera etiska regler. Under 90-talet anslöt sig allt fler kontaktcenterverksamheter och nytt namn blev aktuellt – SCCF, Sveriges CallCenter Förening. 2012 blev vi Kontakta, ett...

Kontaktadagen 2018

maj 24
Kontaktadagen är årets största konferens för dig som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Dagen du inte kan missa om du vill ta del av det senaste och nätverka! 2018 blir vi större än någonsin!
Kontaktadagen är en endagskonferens med fokus på kundservice och försäljning på distans ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Under en intensiv dag ska vi sammanfatta vad som händer idag, imorgon och i framtiden. Kontakta samarbetar med de främsta på marknaden för att leverera ett kraftfullt och intressant innehåll i konferensen och för att erbjuda deltagarna en intressant upplevelse! Dagen avrundas med en hejdundrande...