Kontakta medlems- och introduktionsdag i Stockholm

jan 18
Medlemskap i Kontakta är en kvalitetsstämpel för företag som arbetar med kundservice och telefonförsäljning. Som ett led i kvalitetssäkringen genomgår alla Kontaktas medlemmar en medlemsdag.
Kontakta är en förening för alla företag och organisationer som arbetar med kundservice och telefonförsäljning på distans – i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Kontakta står för kvalitet och etik, vi är aktiva inom opinionsfrågor,  erbjuder inspiration och utveckling till våra medlemmar. Kontakta arbetar ständigt för kvalitet i frågor som rör kundkommunikation på distans...

Frukost Stockholm - Kundlojalitet skapas genom medarbetarengagemang!

jan 26
Undersökningar visar att medarbetarengagemang i svenska företag är lågt, smärtsamt lågt. Bl.a. visar Gallup att endast 16% av svenska medarbetare är aktivt engagerade i verksamheterna där de arbetar. Lågt engagemang påverkar förstås företag som arbetsgivare. De negativa effekterna av lågt engagemang visar sig på flera sätt i organisationen, men även på kunder. Man bör komma ihåg att kundlojalitet börjar med medarbetarnas motivation.
Alla människor har olika drivkrafter och motivation påverkas av finansiella, emotionella och strukturella drivkrafter som ser olika ut för varje person. Eftersom de bakomliggande drivkrafterna är olika motiveras människor av olika saker. Individen själv vet bäst vad som engagerar och motiverarVanliga utmaningar kan vara att nå alla, att ständigt hitta på nya sätt att motivera och framförallt att motivation och engagemangsarbetet...

Utbildning Stockholm: Flexibelt ledarskap

feb 13
Flexibelt ledarskap handlar om att kunna växla mellan de olika stilarna beroende på medarbetarnas utvecklingsnivåer. Det är idag – och framåt ännu viktigare - kompetens för att kunna uppfattas som en utvecklande ledare.
Att vara ledare inom kontaktcenter innebär att du arbetar med många olika människor och ska få dessa att prestera sitt bästa genom att skapa trygghet, engagemang och arbetsglädje. I din arbetsgrupp ingår oftast olika typer av personligheter i kombination med olika åldrar och erfarenheter. Detta gör att du hela tiden måste vara närvarande och anpassa ditt ledarskap till detta.Flexibelt ledarskap handlar om att kunna växla...

Utbildning GDPR: Den nya dataskyddsförordningen – integritetsskydd i förändring

feb 15
Lagar och regler för ditt företags hantering av personuppgifter är i förändring. Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, kommer att innebära största förändringen avseende integritetsskydd sedan tillkomsten av nuvarande personuppgiftslag.
I detta seminarium kommer vi igenom vilka de mest ingripande förändringarna är och vilka åtgärder som du och ditt företag måste vidta för att genomföra förändringarna på ett kostnadseffektivt sätt. Under dagen går vi särskilt igenom vilka särskilt ingripande förändringar den nya Dataskyddsförordningen medför och du kommer att få kunskap och förståelse för vilka verktyg som behövs för att planera införandet av förändringarna...

Utbildning Malmö: Flexibelt ledarskap

mar 21
Flexibelt ledarskap handlar om att kunna växla mellan de olika stilarna beroende på medarbetarnas utvecklingsnivåer. Det är idag – och framåt ännu viktigare - kompetens för att kunna uppfattas som en utvecklande ledare.
Att vara ledare inom kontaktcenter innebär att du arbetar med många olika människor och ska få dessa att prestera sitt bästa genom att skapa trygghet, engagemang och arbetsglädje. I din arbetsgrupp ingår oftast olika typer av personligheter i kombination med olika åldrar och erfarenheter. Detta gör att du hela tiden måste vara närvarande och anpassa ditt ledarskap till detta.Flexibelt ledarskap handlar om att kunna växla...

Utbildning: Work Force Management/ Bemanningsplanering i praktiken, 2 dagar, Stockholm/Solna

apr 10
Workforce Management, WFM handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att våra medarbetare bör ha en bra vardag med minimal stress. Små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder och medarbetare. Denna utbildning har fokus på att öka din kunskap och förståelse inom bemanningsplanering både ur ett vidare perspektiv för att förstå helheten men också för att få kunskap om i vilka detaljer du ska agera för att skapa skillnad.
Varför kompetensutveckling inom Workforce Management?Gör arbetet lättare genom att lära sig enkla beräkningsmetoder som ger deltagarna en prognos som dom kan lita på. På kursen Workforce Management får deltagarna lära sig de metoder som gör deltagarna till en professionell Workforce Manager. Satsa 2 dagar och spara veckor till månader av arbetet med bemanningsplanering. Kursen är intensiv och ger deltagarna de metoder...

Kontaktadagen 2018

maj 24
Kontaktadagen är årets största konferens för dig som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Dagen du inte kan missa om du vill ta del av det senaste och nätverka! 2018 blir vi större än någonsin!
Kontaktadagen är en endagskonferens med fokus på kundservice och försäljning på distans ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Under en intensiv dag ska vi sammanfatta vad som händer idag, imorgon och i framtiden. Kontakta samarbetar med de främsta på marknaden för att leverera ett kraftfullt och intressant innehåll i konferensen och för att erbjuda deltagarna en intressant upplevelse! Dagen avrundas med en hejdundrande...