Frukost Göteborg: Samtalet som grund för ett rikare kundbemötande

sep 5
Det finns många kontaktvägar att möta sina kunder i idag, men samtalet är fortfarande populärt och har många fördelar genom den mänskliga närvaron och snabbheten i dialogen. I samtalen finns all information som berättar för oss vad kunden egentligen tycker och hur våra tjänster tolkas. Så, hur mycket kan vi egentligen vara säkra på att vi vet om våra samtal med kunder i våra sälj- eller kundservicedialoger? Och vad kan vi vinna ur ett mer tillförlitligt underlag över våra samtal?
Voice-to-text, hur vi kan göra om telefonsamtal till text och på vilket sätt det kan användas, skapade ett stort intresse vid Kontaktas frukostmöte tillsammans med Connectel förra året. Tillsammans med två examensarbetande studenter vid Uppsala Universitet gjordes en forskning på området som fann många spännande tillämpningar av de transkriberade samtalen. Bland annat automatisk klassificering av samtal där root cause...

Frukost Malmö: Samtalet som grund för ett rikare kundbemötande

sep 6
Det finns många kontaktvägar att möta sina kunder i idag, men samtalet är fortfarande populärt och har många fördelar genom den mänskliga närvaron och snabbheten i dialogen. I samtalen finns all information som berättar för oss vad kunden egentligen tycker och hur våra tjänster tolkas. Så, hur mycket kan vi egentligen vara säkra på att vi vet om våra samtal med kunder i våra sälj- eller kundservicedialoger? Och vad kan vi vinna ur ett mer tillförlitligt underlag över våra samtal?
Voice-to-text, hur vi kan göra om telefonsamtal till text och på vilket sätt det kan användas, skapade ett stort intresse vid Kontaktas frukostmöte tillsammans med Connectel förra året. Tillsammans med två examensarbetande studenter vid Uppsala Universitet gjordes en forskning på området som fann många spännande tillämpningar av de transkriberade samtalen. Bland annat automatisk klassificering av samtal där root cause...

Frukost Stockholm: Samtalet som grund för ett rikare kundbemötande

sep 7
Det finns många kontaktvägar att möta sina kunder i idag, men samtalet är fortfarande populärt och har många fördelar genom den mänskliga närvaron och snabbheten i dialogen. I samtalen finns all information som berättar för oss vad kunden egentligen tycker och hur våra tjänster tolkas. Så, hur mycket kan vi egentligen vara säkra på att vi vet om våra samtal med kunder i våra sälj- eller kundservicedialoger? Och vad kan vi vinna ur ett mer tillförlitligt underlag över våra samtal?
Voice-to-text, hur vi kan göra om telefonsamtal till text och på vilket sätt det kan användas, skapade ett stort intresse vid Kontaktas frukostmöte tillsammans med Connectel förra året. Tillsammans med två examensarbetande studenter vid Uppsala Universitet gjordes en forskning på området som fann många spännande tillämpningar av de transkriberade samtalen. Bland annat automatisk klassificering av samtal där root cause...

Frukost Umeå: Samtalet som grund för ett rikare kundbemötande

sep 12
Det finns många kontaktvägar att möta sina kunder i idag, men samtalet är fortfarande populärt och har många fördelar genom den mänskliga närvaron och snabbheten i dialogen. I samtalen finns all information som berättar för oss vad kunden egentligen tycker och hur våra tjänster tolkas. Så, hur mycket kan vi egentligen vara säkra på att vi vet om våra samtal med kunder i våra sälj- eller kundservicedialoger? Och vad kan vi vinna ur ett mer tillförlitligt underlag över våra samtal?
Voice-to-text, hur vi kan göra om telefonsamtal till text och på vilket sätt det kan användas, skapade ett stort intresse vid Kontaktas frukostmöte tillsammans med Connectel förra året. Tillsammans med två examensarbetande studenter vid Uppsala Universitet gjordes en forskning på området som fann många spännande tillämpningar av de transkriberade samtalen. Bland annat automatisk klassificering av samtal där root cause...

Frukost Sundsvall: Samtalet som grund för ett rikare kundbemötande

sep 13
Det finns många kontaktvägar att möta sina kunder i idag, men samtalet är fortfarande populärt och har många fördelar genom den mänskliga närvaron och snabbheten i dialogen. I samtalen finns all information som berättar för oss vad kunden egentligen tycker och hur våra tjänster tolkas. Så, hur mycket kan vi egentligen vara säkra på att vi vet om våra samtal med kunder i våra sälj- eller kundservicedialoger? Och vad kan vi vinna ur ett mer tillförlitligt underlag över våra samtal?
Voice-to-text, hur vi kan göra om telefonsamtal till text och på vilket sätt det kan användas, skapade ett stort intresse vid Kontaktas frukostmöte tillsammans med Connectel förra året. Tillsammans med två examensarbetande studenter vid Uppsala Universitet gjordes en forskning på området som fann många spännande tillämpningar av de transkriberade samtalen. Bland annat automatisk klassificering av samtal där root cause...

Utbildning: Hållbar coaching

sep 18
Det blir allt viktigare att skapa livskraftiga och långsiktigt hållbara organisationer där både medarbetare och affärer utvecklas på ett hållbart sätt. I kontaktcenters för professionell kundservice och försäljning är personalen det viktigaste vi har och fördelarna av att behålla kompetent personal är många. I denna coachingutbildning lär du dig grunderna i att coacha andra till långsiktig framgång.
En undersökning visar att svenska ledare ägnar endast 2-5% av sin tid åt riktigt coaching av sina medarbetare. Samtidigt vet vi att nära och frekvent coaching skapar bättre förutsättningar för personer att bli framgångsrika i sina roller och därmed stanna längre som anställda. Genom professionell coaching kan du skapa en mer öppen och aktiv inlärning, en ökad medvetenhet och större ansvarskänsla, vilket i sin tur leder...

Kontakta Nätverk - SYD: Framtidens kundmöte är AI drivet!

sep 20
Kontakta välkomnar till nätverksträff för dig som arbetar som ansvariga över kundservice/support bland våra medlemsföretag i södra Sverige. Här träffar du personer med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!
Utvecklingen kring kundmöten går snabbt framåt och det är inte alltid enkelt att veta vad kunden kräver om bara något år. I en värld där allt mer bli automatiserat är det viktigt att veta vad som bör automatiseras och inte. För att skapa framtidenskundmöten behöver man kunna möta kundens unika behov genom att förstå syftet med kundmötet i de kanaler kunden önskar. Men hur ska man veta var man skall satsa i sin kundresa...

Kontakta Nätverk – WFM: Var med och ta fram mätpunkterna som gör skillnad!

sep 26
Välkommen till vår nätverksträff för dig som arbetar med WFM frågor. Här träffar du personer med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!
Var med och ta fram mätpunkterna som gör skillnad! Vilka är de nyckeltal är som gör skillnad inom WFM/Bemanningsplanering? Nyckeltal som är relevanta för dig som arbetar med WFM i kundkontaktcenter (kundservice och telemarketing) och som vidare kan används för att ta fram benchmarknivåer för att kunna se vilka likheter och skillnader det finns i våra olika medlemsföretag. Framtagandet av benchmarksiffror syftar...

Kontakta Nätverk – Teamledare/Coach Stockholm: Medarbetarengagemang, en nyckel till framgång!

sep 26
Varmt välkommen till vår nätverksträff för dig som arbetar som Teamledare/Coacher. Här träffar du personer med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!
Lågt medarbetarengagemang kostar pengar, resurser och skadar företagskulturer. Att arbeta med engagemang i hela sin personalstyrka är avgörande för mötet med både kunder och kollegor! Motiverade medarbetare är viktigt för att en verksamhet ska fungera, drivas och kunna utvecklas. Motivation är det psykologiska kännetecken som ger en individ drivkraft och skapar en handling mot ett önskat verksamhetsmål. När det...

Kontakta medlems- och introduktionsdag

okt 17
Medlemskap i Kontakta är en kvalitetsstämpel för företag som arbetar med kundservice och telefonförsäljning. Som ett led i kvalitetssäkringen genomgår alla Kontaktas medlemmar en medlemsdag.
Kontakta är en förening för alla företag och organisationer som arbetar med kundservice och telefonförsäljning på distans – i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Kontakta står för kvalitet och etik, vi är aktiva inom opinionsfrågor,  erbjuder inspiration och utveckling till våra medlemmar. Kontakta arbetar ständigt för kvalitet i frågor som rör kundkommunikation...

Utbildning Stockholm: Work Force Management/ Bemanningsplanering i praktiken, 2 dagar, Stockholm/Solna

okt 18
Workforce Management, WFM handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att våra medarbetare bör ha en bra vardag med minimal stress. Små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder och medarbetare. Denna utbildning har fokus på att öka din kunskap och förståelse inom bemanningsplanering både ur ett vidare perspektiv för att förstå helheten men också för att få kunskap om i vilka detaljer du ska agera för att skapa skillnad.
Varför kompetensutveckling inom Workforce Management? Gör arbetet lättare genom att lära sig enkla beräkningsmetoder som ger deltagarna en prognos som dom kan lita på. På kursen Workforce Management får deltagarna lära sig de metoder som gör deltagarna till en professionell Workforce Manager. Satsa 2 dagar och spara veckor till månader av arbetet med bemanningsplanering. Kursen är intensiv och ger deltagarna de metoder...

Utbildning Malmö: Work Force Management/ Bemanningsplanering i praktiken, 2 dagar

nov 7
Workforce Management, WFM handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att våra medarbetare bör ha en bra vardag med minimal stress. Små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder och medarbetare. Denna utbildning har fokus på att öka din kunskap och förståelse inom bemanningsplanering både ur ett vidare perspektiv för att förstå helheten men också för att få kunskap om i vilka detaljer du ska agera för att skapa skillnad.
Varför kompetensutveckling inom Workforce Management? Gör arbetet lättare genom att lära sig enkla beräkningsmetoder som ger deltagarna en prognos som dom kan lita på. På kursen Workforce Management får deltagarna lära sig de metoder som gör deltagarna till en professionell Workforce Manager. Satsa 2 dagar och spara veckor till månader av arbetet med bemanningsplanering. Kursen är intensiv och ger deltagarna de metoder...

Kontaktadagen 2019

maj 23
Kontaktadagen är Sveriges största årliga konferens för alla som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Dagen du inte kan missa om du vill ta del av det senaste och nätverka! 2019 blir vi större än någonsin och avrundar dagen med GuldKontaktgalan 2019!
Kontaktadagen är en endagskonferens med fokus på kundservice och försäljning på distans ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Under en intensiv dag ska vi sammanfatta vad som händer idag, imorgon och i framtiden. Kontakta samarbetar med de främsta på marknaden för att leverera ett kraftfullt och intressant innehåll i konferensen och för att erbjuda deltagarna en intressant upplevelse! Dagen avrundas med en hejdundrande...