Skriftliga avtal – alltför hårt slag mot näringslivet

Klagomålen på telefonförsäljare har minskat kraftigt sedan 2015. Det beror bland annat på Konsumentverkets tillsyn och näringslivets egna åtgärder. Den rödgröna regeringen har trots detta valt att lägga fram ett förslag med krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Förslaget är oproportionerligt och balanserar inte konsumenters och näringsidkarens intressen på ett rimligt sätt.
Den 6 februari presenterade regeringen en lagrådsremiss för en proposition om skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Sedan utredningen ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” (SOU 2015:61) presenterades 2015 har regeringen tagit god tid på sig att ta ställning. Förhoppningen var att regeringen hade använt tiden till att analysera utvecklingen på marknaden och värdera behovet av ytterligare reglering.Sedan...
2018-03-14

Varför skräddarsyr S lagen efter partiets egenintresse?

Regeringen har aviserat att man vill införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Det finns en bred enighet i Sveriges riksdag kring att problemet med oseriösa telefonförsäljare, som använder sig av aggressiva försäljningsmetoder, är något som måste stävjas.Med ett teknikneutralt skriftlighetskrav finns det en chans för konsumenterna att få tydligare information om telefonförsäljarnas anbud. Det är dock viktigt...
2018-03-13

Regeringen blundar för negativa effekter av skriftliga avtal för näringslivet

Kommentar med anledning av regeringens beslut om proposition om skriftliga avtal vid telefonförsäljning:
Regeringen fattade den 8 mars beslut om att till riksdagens lämna en proposition om skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Organisationen Kontakta kritiserar regeringen för att inte ha tagit tillräckliga hänsyn till näringslivets intressen och hoppas på att en riksdagsmajoritet ska införa undantag som inte hotar näringslivets möjligheter till försäljning till befintliga kunder.- Den utredning som ligger till grund för...
2018-03-08

Transcom fick europeisk utmärkelse

Transcom har av Frost & Sullivan tilldelats 2017 European Contact Center Outsourcing Customer Value Leadership Award. Särskilt uppmärksammas de för sin förmåga att navigera ett skiftande digitalt landskap, kunna stötta sina kunder på deras digitala resa och hjälpa dem att hantera skiftet från röst- till digitala kanaler för kundtjänst.
Transcom fick europeisk utmärkelse - Affärerna, Kundrelationer - Transcom har genomgått betydande förändringar senaste året, och varumärket är starkt i Europa tack vare sättet de arbetar med sina kunder. Företaget levererar stort värde genom att hjälpa sina kunder hantera snabbt förändrande tider. Det sätt Transcom hjälpt sina kunder navigera genom både ekonomiskt kaos och stora teknikförändringar under denna press...
2018-03-01
Äldre inlägg