Minskade problem med oönskad telefonförsäljning

Problemen med oönskad och oseriös telefonförsäljning minskar i Sverige. En ny Sifoundersökning visar att allt fler upplever att spärrtjänsten NIX-Telefon fungerar väl, samtidigt som anmälningarna till Konsumentverket minskar.
Pressmeddelande den 19 juni 2018 – Det är glädjande att allt fler upplever att problemen med oseriösa aktörer minskar, och att spärrtjänsten fungerar väl. Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att NIX-registret ska ge konsumenterna ett gott skydd mot oönskad telefonförsäljning, säger Mats Rönne, ordförande i föreningen NIX-Telefon. Den nya Sifoundersökningen visar att tre av fyra svenskar, 76 procent, upplever...
2018-06-19

Är ett skriftlighetskrav självklart det bästa för konsumenten?

Idag den 14 juni beslutade riksdagen att det blir lag på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning från och med 1 september. Det kan göra att man känner sig tryggare som konsument, men Telekområdgivarna vill uppmärksamma om ett antal fallgropar som riskerar att istället sätta konsumenterna i en sämre situation.
Detta innebär skriftlighetskravet i korthet: Skriftlighetskravet gäller om försäljaren kontaktar konsumenten (men inte omvänt) Operatören ska skriftligen bekräfta det anbud som lämnats på telefon, d.v.s. via post, e-post, sms Konsumenten ska skriftligen acceptera operatörens anbud när samtalet är avslutat (d.v.s. accepten kan inte ske under pågående samtal) Konsumenter kan hamna i en sämre situation än tidigare...
2018-06-15

Riksdagsbeslut om skriftliga avtal vid telefonförsäljning från 1 september

Riksdagen har beslutat att stödja regeringens förslag om skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Det är ett mycket nedslående besked. Särskilt tidpunkten för ikraftträdandet ställer till stora problem för näringslivet som kommer att ha svårt att hinna ställa om till den 1 september 2018.
Kontakta stödjer naturligtvis den politiska utgångspunkten att konsumentskyddet vid telefonförsäljning ska vara starkt. Krav om skriftliga avtal är dock fel väg att gå. Problemen med oseriösa telefonförsäljare, som var som störst för ungefär fem år sedan, har minskat dramatiskt som en följd av näringslivets egenåtgärder och Konsumentverkets tillsyn. Beslutet att införa skriftliga avtal skjuter långt över målet. Konsumentproblemen...
2018-06-15

Säljarnas Riksförbund stämmer Arndts Sales Academy för grovt utnyttjande av ungdomar

Arndts Sales Academy lovade sina elever ”Sveriges främsta utbildning inom försäljning och personlig utveckling”. Men istället för utbildning utnyttjades de för arbete utan lön. Under våren har en MBL-förhandling gjorts utan önskat resultat och nu väljer Säljarnas Riksförbund att driva frågan vidare rättsligt där man företräder en tidigare elev. Målet är att eleven ska få betalt för det arbete som utförts.
– Det här ärendet handlar om ett företag som systematiskt utnyttjar en svagare part, unga som vill in på arbetsmarknaden. Vi anser att Arndts Sales Academy bedriver en olaglig verksamhet som måste upphöra. Den så kallade utbildningen är ett hot mot hela den svenska arbetsmarknaden. Vårt ansvar är att se till att man följer de regler och lagar och att skydda både systemet och den enskilda individen, säger Wilhelm Kaldo,...
2018-06-14
Äldre inlägg