Kontakta 30-års bubbel!

nov 9
2017 är året då Kontakta firar 30 år som organisation och det vill vi fira med att bjuda in till Bubbel runt om i landet! Vi välkomnar dig som vill fira med oss och ta del av både framgångsrik historia och en spännande framtid samt lyssna till externa föreläsare.

Kontakta etablerades 1987 i form av STMF, Sveriges Telemarketing Förening, på initiativ från Telia och med telemarketing gurun Philip Cohen i ledningen. Syftet var att skapa etik och seriositet vid utgående kundkontakter genom att bland annat etablera etiska regler. Under 90-talet anslöt sig allt fler kontaktcenterverksamheter och nytt namn blev aktuellt – SCCF, Sveriges CallCenter Förening. 2012 blev vi Kontakta, ett namn som speglar att allt handlar om kundkontakten oavsett vilken typ av verksamhet man är och som alla kan känna igen sig i.


Under åren har vi gjort stora framsteg inom kvalitet och seriositet. Kontakta är en av huvudmännen som etablerade NIX-Telefon, Kontaktas etiska regler vid telefonförsäljning B2C är idag praxis, kollektivavtal har etablerats med Almega/Unionen, villkor för arbetsmiljö utarbetats med Arbetsmiljöverket, Europastandard för kundkontaktcenters etablerad och ISO-standard på väg 2017. Kontakta är aktiva i NDM, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, där vi hanterar viktiga marknadsfrågorna tillsammans med 24 av de stora näringslivsorganisationerna. Kontakta har också etablerat en viktig roll som expert i frågor kring kundservice och telefonförsäljning samt har blivit en självklar företrädare i media.


Förutom att erbjuda medlemsvärde genom att företräda våra medlemmar i alla de ”formella” uppdragen Kontakta, satsar vi på att erbjuda våra medlemmar ytterligare värde med en mängd aktiviteter och möjligheter att nätverka. 


Nu satsar vi på konkreta projekt och arbeten i syfte att stärk a våra medlemsföretags verksamheter:

-  etablera Trygg Kundkontakt ytterligare genom årlig tävling inom service och sälj
-  starta arbetsgrupper för att säkra framtida kompetensförsörjning till våra medlemmars verksamheter

-  arbeta med opt-in frågan i syfte att hålla kanalen telefon öppen för att nå ut till nya och befintliga kunder

-  erbjuda nytt kollektivavtal till säljande verksamheter

-  ta fram viktiga benchmarkingsiffror

-  internationell ISO-standard för kundkontaktcenters
...och så mycket mer!


Kom och fira med oss och externa föreläsare i spännande och trevligt 30-årsbubbel!


Praktiska detaljerDatum:
9 november i Stockholm börjar vi och sedan besöker vi Malmö, Göteborg och Sundsvall
Tid: 
15.00-18.00 föreläsningar och sedan avrundar vi med bubbel
Plats:
Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt, (Vi debiterar 500 SEK + moms om du inte dyker upp eller avanmäler senare än 24 timmar innan.)
Anmälan till:
anmalan@kontakta.se
Eventuella frågor hänvisas till emma.link@kontakta.se alt 073 370 35 53,