Kontakta 30-års bubbel i Göteborg!

nov 23
2017 är året då Kontakta firar 30 år som organisation och det vill vi fira med att bjuda in till Bubbel runt om i landet! Vi välkomnar dig som vill fira med oss och ta del av både framgångsrik historia och en spännande framtid samt lyssna till externa föreläsare.

Kontakta etablerades 1987 i form av STMF, Sveriges Telemarketing Förening. Syftet var att skapa etik och seriositet vid utgående kundkontakter genom att bland annat etablera etiska regler. Under 90-talet anslöt sig allt fler callcenterventerverksamheter och nytt namn blev aktuellt – SCCF, Sveriges CallCenter Förening. 2012 blev vi Kontakta, ett namn som speglar att allt handlar om kundkontakten oavsett vilken typ av kundkontakter man hanterar och som alla kan känna igen sig i. Under åren har vi gjort stora framsteg inom kvalitet och seriositet. Kontakta ligger bakom NIX-Telefon, etiska regler vid telefonförsäljning B2C som är idag praxis, kollektivavtal, villkor för arbetsmiljö, ISO-standard för kundkontaktcenters nyligen utkommen 2017. Kontakta har etablerat en viktig roll som expert i frågor kring kundservice och representerar dessa i NDM, i näringslivet, på den politiska arenan och i media.

Förutom att erbjuda medlemsvärde genom att företräda våra medlemmar i alla de ”formella” uppdragen Kontakta, satsar vi på att erbjuda ytterligare värde med en mängd aktiviteter och möjligheter att nätverka. Kom, lyssna och fira med oss i detta trevliga 30-årsbubbel!

15.00 Hälsar vi alla välkomna!

15.15 Kontakta 30 år och planerna framåt!
Nu satsar vi på konkreta projekt och arbeten i syfte att stärka våra medlemsföretags verksamheter, etablera Trygg Kundkontakt ytterligare, projekt för att säkra framtida kompetensförsörjning, arbeta med opt-in frågan i syfte att hålla kanalen telefon öppen, erbjuda nytt kollektivavtal till säljande verksamheter och ta fram viktiga benchmarkingsiffror och så mycket mer!

16.00 Våga kasta KPI’erna som uppföljningsinstrument!
Gå från destinationsmål till processmål så blir metoden tydligare och alla VET vad som behöver göras och HUR det skall göras. Att ha nöjda medarbetare är en förutsättning för att skapa nöjda kunder. Lyssna till hur Telemanagement arbetar och vilka effekter man kan få genom att våga sätta mål från andra parametrar än de traditionella. Effekterna för organisationen är tydliga genom en ökad frisknärvaro, ökad medarbetar nöjdhet, ökad försäljning (Där det finns) kombinerat med en ökad kundnöjdhet. Vi kommer visa på ett kundcase där man tog sig från en kundnöjdhet på 46,8% till 71,8% på 3 månader genom att processefterlevnaden ökade från 54,2% till 96,4 %.
Föreläsare: Bernhard Ödin, Telemanagement

16.30 Mingel med påfyll i glasen/toapaus

17.00 ISO-standarder för kundkontaktcenters - äntligen är de här!
ISO 18295-1 & 2 är globala standarder avseende kundkontaktcenter, som efter 4 års arbete äntligen är klara! Standarderna syftar till att skapa kvalitet i mötet mellan kund och kundkontaktcenter genom att ställa krav på hur verksamheten ska bedrivas. Standarderna gäller såväl inkommande som utgående kundkontakter och både företagsinterna eller outsourcade verksamheter. Vi djupdyker i innehållet och ger förståelse för hur den kan påverka er organisation i framtiden.

17.30 Ge era kunder bättre service genom att arbeta smartare med mail, web, & chat
Framtidens vinnare pratar inte om kundupplevelse – de agerar och det första steget är att veta mer om kundservice online och att finnas i de kanaler kunden önskar vid rätt tillfälle!

I vissa fall, krävs ett telefonsamtal, andra gånger e-post och ibland en chatt. Kanske kan kunden hjälpa sig själva och undvika att sitta i kö på telefonen eller vänta på att få svar via e-post. Mycket hänger på företagets kontaktplattform på sin hemsida. En bra kundupplevelse är alltid "rätt svar så fort som möjligt" Målet är att alltid vara kundfokuserad, men det kräver både logik och struktur där vi möter kunderna. Lyssna på exempel hur IKEA i Norge arbetat för att lyckas!
Föreläsare: Lars G Toftefors, Indicia Sverige AB

18.00 Mingel med Bubbel och tilltuggPraktiska detaljer
Datum:
Torsdag 23 november 2017

Tid:
15:00-19:00

Deltagare
Bubblet är öppet för alla! Både medlemmar till Kontakta samt alla som är intresserade av Kontaktas arbete nu och framåt.

Plats:
United Spaces, Östra hamngata 16, Göteborg

Anmälan till:
anmalan@kontakta.se eventuella frågor hänvisas till emma.link@kontakta.se alt 073 370 35 53


Arrangeras av:

Kontakta_Logo liten


Telemanagement


etrack1 logga