Kontakta Nätverk - Chef (GBG): Det enkla kundmötet, hur går vi från teori till praktik?

maj 23
Varmt välkommen till vår nätverksträff för chefer. Här träffar du chefer med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya ämnesområden som syftar till att inspirera och utveckla!

Kontakta_Nätverk_Logo_CMYK


Inledning av moderator och summering av gruppens utmaningar i relation till dagens ämne.


Det enkla kundmötet, hur går vi från teori till praktik!

Customer Effortless Score är ett fantastiskt verktyg för att mäta hur enkelt våra kunder upplever det att vara kund. OM vi lyckas med Det enkla kundmötet så är belöningen enorm! Vad sägs om en återköpsgrad på 94%!!! Samt en ökning av marknadsandel på 88%!!!!


Vår moderator Bernhard Ödin berättar om CES och en global undersökning från CEB som visar bland annat på 7 tydliga faktorer som skapar illojala kunder.


Syfte Kontakta Nätverk - chef syftar till att du som arbetar som operativ chef ska få del av och inspireras av andra i liknande ställning. Tillsammans diskuterar vi aktuella ämnen tillsammans med en moderator som leder det aktuella temat.


För vem? Nätverksträffen passar dig som arbetar i en ledande ställning i den operativa verksamheten inom kundkontaktcenter. Vi ser att du är kundservicechef/Enhetschef/Försäljningschef på ett kontaktcenter inhouse eller operations manager/avdelningschef eller liknande i en outsourcing verksamhet.


Praktiska detaljer
Datum:
Göteborg 23 maj 2017

Tid:
Plats:
Klockan 13:00 – 16:00
Lilla Bommen 4A, Göteborg. Coors lokaler i centrala Göteborg

Kostnad:
Kostnadsfritt Kontaktas medlemmar
Kostnad för icke medlem 500:- per person

Anmälan till:
anmalan@kontakta.se eller Emma Link 073 370 3553