Kontakta Nätverk - OC (Operativ Chef): Att driva mot samma mål – med fullt fokus på kundupplevelse!

mar 15
Varmt välkommen till vår nätverksträff för er som arbetar som operativ chef. Här träffar du personer med liknande utmaningar du har i din vardag och vid varje träff diskuterar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!

kontaktanätverk

Att driva utveckling och samarbete i en organisation mot samma mål, fokus på kundupplevelsen!


Att arbeta som operativt ansvarig chef innebär ofta att man är den som leder samarbetet mellan olika roller på företaget i strävan av att nå de gemensamma målen. Detta kan innebära många utmaningar i hur man ska få funktioner med olika roller, personligheter, kunskap och infallsvinklar på företaget att alla sträva mot samma mål. Att kunden skall bemötas med den bästa upplevelsen!


Telia har under det senaste året haft stort fokus på att lösa de utmaningar sim tidigare funnits i organisationen och har idag kommit långt i arbetet, de har i detta arbete även identifierat utmaningar som kommer framåt. När vi arbetar med nya kanaler och nya kommunikationssätt i kundcentret. Telia kommer beskriva hur man arbetat med AGILT-arbetssätt och vad det innebär för organisationen. 


Våra moderatorer Daniel Tikka Zandhers och Björn Forsén kommer beskriva Telias resa utifrån:

Dåtid – Hur var det innan? Bristen på kommunikation internt mellan olika enheter, vad gav det för resultat, vad tyckte kunderna?
Nutid – Hur samarbetar man idag? Sign off forum, volymhöjd, gemensamma KPI:er , vad tycker kunderna – AGILT arbetssätt
Framtid – Telia berättar om vad de ser i framtidens kundmöte

Om nätverksträffen: Inledning av Kontakta och moderator, föredrag varvas med diskussioner i både mindre och större grupper. Kontakta Nätverk - OC syftar till att du som arbetar som operativ chef ska få del av och inspireras av andra i liknande befattning. Tillsammans diskuterar vi aktuella ämnen tillsammans med en moderator som leder det aktuella temat.


För vem? Nätverksgruppen passar dig som arbetar som Operativ chef inom kundkontaktcenter med upp till ca 50 anställda i ditt team. Är du intresserad av denna träff eller vill gå med i nätverksgruppen är du varmt välkommen att kontakta oss. anmalan@kontakta.se


Praktiska detaljer
Datum:
Stockholm 15 mars 2017

Tid:
Plats:
Klockan 09:00 – 11:30, med avslutande lunch
Telias Huvudkontor, Stjärntorget 1, Solna

Kostnad:
Kostnadsfritt och öppet för Kontaktas medlemmar

Anmälan till:
 anmalan@kontakta.se 
Eventuella frågor hänvisas till emma.link@kontakta.se alt 073 370 35 53