Medlemsforum Malmö - Kundbesatt – framgångsfaktorer!

okt 19
Kundfokus eller kundbesatt och alla talar om kundresan. Orden är många när det gäller vårt arbete att erbjuda kunder absolut bästa upplevelse i möten med våra företag och organisationer. Alla är överens om att kundens upplevelser i alla möten med oss kommer att avgöra kundens samlade bedömning av företags förmåga att leverera service i framtiden. Det är i mötet med kunden varumärket stärks eller sänks.

För att verkligen åstadkomma önskat resultat och nå målsättningar, behöver du veta vad du ska mäta och hur du ska mäta. I detta forum får du inspiration kring att mäta, följa upp och hur du kan använda resultaten för att skapa den långsiktiga förändring i din organisation som leder till önskad kundupplevelse!

09.00 – 09.45 Att identifiera ett nuläge och att vända en trend
För att veta hur du bör förändra ditt företag eller organisation behöver du identifiera var du befinner dig i din kundupplevelse. Hur kan du tänka kring vad som ska mätas i era kundupplevelser och hur ska det mätas? Bright har stor erfarenhet av att mäta kundnöjdhet i olika typer av företag och organisationer och kommer dela med sig av sina erfarenheter. Hur ska du tänka när du bestämmer vad du skall fråga kunden och vilka olika fördelar och nackdelar finns det med att mäta olika punkter. Ta del av tidigare erfarenheter för att finna din organisations viktigaste mätpunkter till ökad kundupplevelse.

För att skapa en förbättring i kundupplevelsen räcker det inte med att mäta utan även arbeta med resultatet. Bright kommer prata om ett kundcase där de tillsammans vände låg NPS, omotiverade medarbetare samt bristfälligt ledarskap och gå in på saker som

  • Vad gjorde de för att förbättra kundupplevelsen?
  • Hur arbetade coachen med gruppen och varje individ?
  • Vad händer när man flyttar fokus från gruppnivå till individnivå på NKI?
  • Hur fick de fler lojala kunder?

Föredragande: David Wilhelm, Bright Relation AB


09.45 – ca 11.15 Framgång föder framgång! Hur ni skapar en konkret fungerande och hållbar kundmötesstrategi (med avbrott för fika)
En förändring ska vara långsiktig och samtidigt skapa förutsättningar för nya förändringar i framtiden. Telecoaching kommer guida dig i hur du i praktiken skapar en hållbar strategi i ditt kundmöte för din organisation, genom resultat som både kan mätas och upplevas i din organisation, exempelvis genom att svara på följande frågor: 

  • Hur skapar vi en strategi för kundmöten? - Mål och aktiviteter skapar ditt resultat
  • Kartläggning och analys – vad och varför? - Kundresan är din viktigaste resurs
  • Kompetenslyft – vem och hur? - Vilken kompetens behöver respektive roll? Hur skapar vi ett hållbart arbete och vilka verktyg kan vara avgörande?
  • Uppföljning och resultat - Noggranna detaljer och ansvar för träning Insikt – Medvetenhet – Ansvar

Case - 11.15 –12.00 Gå från vision till att möta verklighet!

Här får du ta del av ett case om ett företag praktiskt arbetat i linje med föredrag ovan. Här får du konkreta tips på hur du och ditt team tar nästa steg samt hur du kan tänka i din egen organisation.


Föredragande: Jonas Näslund, Tele Coaching AB

Praktiska detaljer

Datum:
Torsdag 19 oktober 2017

Tid:
Klockan 09.00 – 12.00

Plats:
Carlsgatan 6-8, Malmö (Nordeas kontor)

Kostnad
Kontaktas medlemmar kostnadsfritt (ingår i ert medlemskap)
Icke medlemmar 895 kronor+ moms.

Anmälan till:
anmalan@kontakta.se eventuella frågor hänvisas till emma.link@kontakta.se alt 073 370 35 53.

Arrangörer:

                           Kontakta_Logo litenbright_Logotyp_RGBtelecoaching