(FULLBOKAD) Utbildning GDPR: Den nya Dataskyddsförordningen – Integritetsskydd i förändring

sep 21
Lagar och regler för ditt företags hantering av personuppgifter är i förändring. Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, kommer att innebära största förändringen avseende integritetsskydd sedan tillkomsten av nuvarande personuppgiftslag.

I detta seminarium kommer vi igenom vilka de mest ingripande förändringarna är och vilka åtgärder som du och ditt företag måste vidta för att genomföra förändringarna på ett kostnadseffektivt sätt. Under dagen går vi särskilt igenom vilka särskilt ingripande förändringar den nya Dataskyddsförordningen medför och du kommer att få kunskap och förståelse för vilka verktyg som behövs för att planera införandet av förändringarna i den egna organisationen. 


Steg för steg går vi igenom vilka åtgärder som behöver vidtas, vilka funktioner och ledande befattningshavare som behöver involveras, ger tips om vilka projekt som bör bedrivas och hur dessa projekt bör bemannas. Genom praktisk övning får du även enkla handfasta verktyg samt inspiration till att arbeta ännu effektivare med bolagets förändringsresa.


Som deltagare kommer du att få:

- material till stöd för att checka av att det väsentliga är med i de nya interna processer som behöver upprättas för att hantera personuppgifter och de skärpta krav på IT-stöd och säkerhet som ska finnas på plats senast den 25 maj 2018.

- en genomgång av vilka interna policys och riktlinjer som ska finnas

- kunskap om de nya avtal och dokument som behöver förhandlas och upprättas.


Vi kommer dessutom att ge dig och ditt företag verktyg att gå igenom de nya krav på analyser som finns i den nya Dataskyddsförordningen och lämna exempel på vilket innehåll en dataskyddskonsekvensanalys, integritetsanalys, behovsanalys och riskanalys bör ha och inte minst kommer deltagaren att få exempel på hur en handlingsplan bör upprättas i syfte att kostnadseffektivisera organisationens processer. 


Föredragande:

Mattias Lindberg, Affärsadvokaterna i Sverige AB
Mattias är rankad som ledande på sitt område i Chambers och Legal 500


Petter Gallon, Gallon Partners AB, civilingenjör

Petter stor erfarenhet av implementering av verksamhetsprocesser för personuppgiftslagen och patientdatalagen.  


Praktiska detaljer:

Datum:
21 september 2017
Tid:
09.00 - 16.30
Var:
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Pris:
2 900 SEK för medlemmar och 5 900 SEK för icke medlemmar (moms tillkommer), din anmälan är bindande. (FULLBOKAD, ny utbildning 15 november)
Anmälan:
För att anmäla till köplats maila anmalan@kontakta.se eventuella frågor hänvisas till emma.link@kontakta.se alt 073 370 35 53


Ett samarbete mellan:

Kontakta_Logo liten