Utbildning Stockholm: Flexibelt ledarskap

feb 13
Flexibelt ledarskap handlar om att kunna växla mellan de olika stilarna beroende på medarbetarnas utvecklingsnivåer. Det är idag – och framåt ännu viktigare - kompetens för att kunna uppfattas som en utvecklande ledare.

Att vara ledare inom kontaktcenter innebär att du arbetar med många olika människor och ska få dessa att prestera sitt bästa genom att skapa trygghet, engagemang och arbetsglädje. I din arbetsgrupp ingår oftast olika typer av personligheter i kombination med olika åldrar och erfarenheter. Detta gör att du hela tiden måste vara närvarande och anpassa ditt ledarskap till detta.

Flexibelt ledarskap handlar om att kunna växla mellan de olika stilarna beroende på medarbetarnas utvecklingsnivåer. Det är idag – och framåt ännu viktigare - kompetens för att kunna uppfattas som en utvecklande ledare. Idag ställs andra krav på ledarskapet och för att få alla med sig måste man möta alla där de är.
Under denna dag går vi igenom hur du gör för att bedöma medarbetarnas utvecklingsnivå. Vi pratar också om vilka ledarstilar som finns och vad som kännetecknar de olika för att på så sätt kunna anpassa ledarstilen till rätt utvecklingsnivå. Att vara en ledare som kan anpassa sig till de olika medarbetarna är avgörande för att skapa en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.

Du får under dagen träna – teoretiskt och praktiskt - på att ställa diagnosen och agera i rätt ledarstil.

Utbildningen omfattar:
-Vad innebär lönsamt ledarskap?
-Chefskap och ledarskap
-Olika utvecklingsnivåer hos våra medarbetare och vilka behov de har av ledarskap
-Olika ledarstilar och vad som utmärker dessa
-Hur du ställer diagnos vilken ledarstil medarbetaren har behov av
-Praktisk träning av olika ledarstilar

Utbildningen passar dig som dagligen leder människor oavsett din roll, då utbildningen fokuserar på ditt ledarskap i praktiken.


Praktiska detaljer
Datum:
13 februari 2018
Tid:
Klockan 09.00 – 16.30
Plats:
Gustav III Boulevard 42 i Solna/Frösunda, bottenplan.
Tränare:
Katarina Hansson, Mercuri International
Kostnad
3 900 kronor Kontaktas medlemmar
5 900 kronor ej medlem i Kontakta
(Vid 3 eller fler deltagare från samma företag, vänligen mail för offert. Moms tillkommer)
Anmälan till:
anmalan@kontakta.se
Vi har endast 16 platser så först till kvarn gäller! (Sista dag för anmälan 31 januari)
(Din anmälan till utbildningen är bindande, om du får förhinder har du rätt att skicka en kollega i ditt ställe men kan inte få anmälningsavgiften tillbaka)Ett samarrangemang mellan:

Kontakta_Logo liten

          Mercuri