Problemen med telefonförsäljning minskar

Lisa Magnusson anser i en ledarkommentar (7/2) med anledning av regeringens förslag om skriftliga avtal vid telefonförsäljning att det är lika gott att de företag som verkar inom callcentersektorn, som sysselsätter ca 30 000 personer, försvinner. Baserat på en egen upplevelse och en av Konsumentverkets undersökningar uttalas denna önskan.

Lisa Magnusson blottlägger i sin kommentar viss okunskap om hur marknadsekonomi fungerar. Näringslivet och organisationer, även dagstidningar för den delen, använder sig av olika kanaler för att få avsättning för sina produkter och tjänster. Telefonen är en av de viktigaste försäljningskanalerna.

Just därför är det extra beklagligt att Magnusson inte tagit del av hur antalet klagomål på telefonförsäljning har förändrats enligt Konsumentverket. Sedan 2015 har antalet anmälningar minskat med nästan 45 procent. Konsumentverket har prioriterat en effektivare tillsyn och näringslivet har ökat sin självreglering. Det har gett resultat. De oseriösa aktörerna har sökt sig till andra kanaler, vilket framgår tydligt i Konsumentverkets siffror avseende konsumentklagomål. Det är anmärkningsvärt att regeringen ensidigt anammat Konsumentverkets snedvridna bild och med en klackspark avfärdat näringslivets argument och fakta.

Konsumenttrygghet skapas genom att få bort de oseriösa och kriminella från marknaden, i alla kanaler. Det som ger bäst effekt är agerande från myndigheter och dagens lagstiftning räcker gott och väl, vilket Konsumentverkets tillsynsverksamhet bevisat. Mer lagstiftning stoppar inte dem som redan struntar i befintlig lagstiftning.


Tina Wahlroth

VD för bransch-och intresseföreningen Kontakta


https://www.dn.se/ledare/inlagg/intresseforeningen-kontakta-problemen-med-telefonforsaljning-minskar/