Regeringen blundar för negativa effekter av skriftliga avtal för näringslivet

Kommentar med anledning av regeringens beslut om proposition om skriftliga avtal vid telefonförsäljning:

Regeringen fattade den 8 mars beslut om att till riksdagens lämna en proposition om skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Organisationen Kontakta kritiserar regeringen för att inte ha tagit tillräckliga hänsyn till näringslivets intressen och hoppas på att en riksdagsmajoritet ska införa undantag som inte hotar näringslivets möjligheter till försäljning till befintliga kunder.


- Den utredning som ligger till grund för propositionen skulle ta hänsyn till både konsumentintressen och näringslivets intressen. Regeringen har ensidigt bara sett till konsumentintresset. Vi hoppas att en riksdagsmajoritet mildrar effekterna för näringslivet genom att undanta telefonförsäljning till befintliga kunder, eftersom där finns inga problem, säger Tina Wahlroth, VD för Kontakta.


Marknaden är dessutom oroad för den orimligt snäva tidplan regeringen föreslår. Lagförslaget beslutas 14 juni och planeras driftsättas 1 september 2017. Samtliga remissinstanser var eniga om att näringslivet behövde tid för att ta investeringar och göra anpassningar i verksamheterna, då dessa är omfattande. Regeringens tidplan visar tydligt hur stor regeringens okunskap är om de konsekvenser införande av skriftliga avtal orsakar marknaden.

- Regeringens prioritet att införa lagstiftningen innan valet kommer att kosta näringslivet. Att anpassa verksamheter till skriftliga avtal kräver stora resurser, vilket är svårt när det krockar med implementering av GDPR till den 25 maj i år och dessutom är budgetar är redan beslutade. Företag vill göra rätt och det kommer att kosta redan tyngda verksamheter, säger Tina Wahlroth.