Varför skräddarsyr S lagen efter partiets egenintresse?

Regeringen har aviserat att man vill införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Det finns en bred enighet i Sveriges riksdag kring att problemet med oseriösa telefonförsäljare, som använder sig av aggressiva försäljningsmetoder, är något som måste stävjas.


Med ett teknikneutralt skriftlighetskrav finns det en chans för konsumenterna att få tydligare information om telefonförsäljarnas anbud. Det är dock viktigt att inte telefonförsäljning i allmänhet beskrivs som ett problem. Att erbjuda produkter och tjänster via telefon underlättar och förenklar dagens handel och bidrar till tillväxt och växande företag. För många konsumenter är det en tillgång att kunna konsumera genom telefonbeställningar och enkelt kunna ta del av erbjudanden via telemarketing. Jobb inom telemarketing är även ett vanligt första jobb för många av landets ungdomar och ett vanligt extrajobb för många som ännu inte tagit det fulla steget ut på arbetsmarknaden.


Trots rapporterade uppgifter om att problemen är stora vid telefonförsäljning av lotter så väljer Socialdemokraterna och Miljöpartiet att göra ett undantag i regleringen för just denna produktkategori.


Det finns dock anledning att ifrågasätta regeringens utformande av det nya lagförslaget för telefonförsäljningen som ska omfatta de flesta branscher och försäljning av alla möjliga varor och tjänster. Regeringen har aviserat att det nya förslaget om skriftlighetskrav inte omfattar spelmarknaden och därmed bland annat lotteriförsäljning. Att SSU och Socialdemokraterna får mångmiljonbelopp från Kombispels lotteriförsäljning verkar vara en aspekt som vägt tungt i utformandet av undantag av lotteriförsäljning i den föreslagna lagstiftningen.


Trots rapporterade uppgifter om att problemen är stora vid telefonförsäljning av lotter så väljer Socialdemokraterna och Miljöpartiet att göra ett undantag i regleringen för just denna produktkategori. En befogad fråga med anledning av detta undantag är varför Socialdemokraterna skräddarsyr lagstiftningen efter arbetarrörelsens egenintressen? Att Socialdemokraterna använder regeringsmakten för att ge den egna rörelsen specifika fördelar har vi under mandatperioden även bevittnat genom den införda avdragsrätten för fackföreningsavgifter.


Det här är ett anmärkningsvärt lagstiftningsförslag som i sin inkonsekventa utformning innebär att Socialdemokraterna sätter partiets egenintresse framför ett stärkt konsumentskydd. Om Socialdemokraterna är seriösa med sin ambition att stärka konsumentskyddet måste man sätta konsumenterna framför arbetarrörelsens finansieringsmetoder. Vi moderater vänder oss starkt emot lagförslagets utformning med undantaget för lotterier. Det är inte så här man använder regeringsmakten seriöst och ansvarsfullt.


Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot

Gävleborg

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/varfor-skraddarsyr-s-lagen-efter-partiets-egenintresse