Ta ditt företag till nästa nivå!

Du har egentligen redan det som krävs för att lyckas. Nyckeln är att förstå dig på dina egna unika drivkrafter och styrkor för att kunna använda dem på bästa sätt. Sedan hjälper vi dig koppla ihop det med en tydlig målbild.

Under workshopen kommer vi göra övningar för att du ska förstå dig på dig själv och andra bättre. Vi kommer analysera skillnaden mellan där du befinner dig idag kontra dit du vill nå med din verksamhet, sätta upp tydliga mål samt ta fram konkreta aktiviteter som tar dig dit du önskar. Resultatet blir en handlingsplan som garanterat kommer lyfta både dig och företaget.

Du kan inte göra en förändring och samtidigt jobba på som du gör. Här stannar vi upp och kartlägger ditt nuläge; både utifrån vem du är och vart du befinner dig. Du kommer även att få del av vår erfarenhet och kunskap om hur man bygger en framgångsrik verksamhet. Vi delar med oss av kraftfulla verktyg som vi vet fungerar.

Följande områden kommer att beröras:

 • Värderingar
 • Beteende
 • Drivkrafter
 • Styrkor
 • Våga vara unik
 • Mitt nuläge i verksamheten
 • Vad hindrar mig idag
 • Hantera tankar
 • GAP-analys: avstånd mellan nuläge och önskat läge
 • Det bästa som kan hända
 • Min dröm
 • Målformulering
 • Mental träning
 • Tro på det du gör


Det handlar om en beteendeförändring; från att först bestämma sig till att sedan stå för det fullt ut. Därför börjar den riktiga resan här, där du får förståelse för hur du ska ta dig dit du vill. Vi hjälper dig att göra det svåra enkelt.


Utöver ovanstående kommer även följande behandlas under kursens gång:

 • Hur vi fungerar i förändring
 • Konkret handlingsplan
 • Koppla ihop din motivation med målbilden
 • Kontrakt med mig själv
 • Balans i livet
 • Fira framgångar
 • Ha kul

Närmare detaljer
Målgrupp:
Ledare, VD, ägare

Syfte:
Att utveckla chefer till att verkligen bli en företagsledare

Antal deltagare:
Minst 10 och max 20 personer per grupp

Utbildningens längd:
Tre dagar (10:00-17:00)

Datum:
22-23 september + 4 november
Pris:
14 900 SEK (exklusive moms)

Kursledare:
Peppe Ekmark