Bygg framgångsrika team med fokus på sälj

För att vara framgångsrik som ledare i alla sammanhang behöver du kunna situationsanpassa ditt ledarskap och använda rätt ledarskapsverktyg styrt av situationen och teamet. När du behärskar de olika ledarskapsmodellerna och kan tillämpa dem i din vardag blir ditt ledarskap både lättare och roligare.

Ta nästa steg inom ditt ledarskap!

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att få andra att följa dig. Den här kursen gör dig till proffs på att lyfta medarbetarna till att bli stjärnor i din organisation. För att det ska ske behöver du veta hur du skapar trygghet, kommunicerar på ett bra sätt, förstå hur du påverkar andra samt att inspirera och motivera andra att vara sitt bästa jag.

Utformningen är i seminarieform kombinerat med workshops där vi arbetar med exempel hämtade från verkliga livet. Deltagarna på denna kurs kommer ofta från liknande befattningar men från olika företag vilket bidrar till många relevanta och realistiska diskussioner.

Kursmål 

Efter avslutad kurs har du fått en djupare förståelse för hur du leder team för framgång. Du får insikter och konkreta verktyg för hur du kommunicerar och utvecklar medarbetare och team att fungera optimalt. Du får verktyg för att kommunicera i grupp och för enskilda individer.


Du får personlig utveckling i ditt ledarskap och insikter om hur du kan utvecklas både som person, som ledare och i din kommunikation. Du har förstärkt din förmåga att anpassa både ditt eget förhållningssätt och ledarskap så att slagkraften i ditt personliga ledarskap ökar.

Innehåll: 

  • Individuell beteendeanalys/DISC-analys med återkoppling
  • Leda människor i ständiga förändringar
  • Ledarskap och försäljning
  • Minska motstånd när du inför förändringar
  • Självinsikt och kommunikation, utveckling av ditt personliga ledarskap
  • Kommunicera och presentera för grupper
  • Leda team när gruppen ständigt förändras
  • Förhållningssätt för ledare och chefer vid ett situationsanpassat ledarskap
  • Situationsanpassat ledarskap – vilka verktyg kan jag använda i olika situationer?


Närmare detaljer
Målgrupp:
Ledare, VD, ägare, mellanchefer

Syfte:

Att utvecklas i sitt ledarskap och sin förmåga att leda grupper och individer. Skapa ett vinnande team som ökar försäljningen


Antal deltagare:
Minst 10 och max 20 personer per grupp

Datum:8-9 september + 6 oktober
Utbildningens längd:
Tre dagar (10:00-17:00)

Pris:
14 900 SEK (exklusive moms)

Kursledare:
Peppe Ekmark