GuldKontakt – Sveriges främsta pris för professionellt kundbemötande!

Guldkontakt är Sveriges främsta pris för företag och varumärken som erbjuder professionellt kundbemötande i sin växel, vid telefonförsäljning och i sitt kontakt center. Guldkontakt kommer också att dels ut till personer som erbjudit enastående kundkontakter via telefon och digitala kanaler.

Prispokal GuldKontaktUtdelningen av Guldkontakt-priserna sker vid Guldkontaktgalan som årligen hålls som avslutning på Kontaktadagen, Sveriges största evenemang för alla som arbetar med kundkommunikation på distans. Kontaktadagen avslutas alltid med en hejdundrande fest som från och med 2018 kommer att inramas av Guldkontaktgalan.

Vilka deltar?
Alla företag med varumärken som erbjuder tjänster inom växel, service och försäljning via telefon och digitala kanaler kan delta i tävlingen. Tävlingen bygger på konceptet ”voice of the customer” och genomförs med mätmetoden NPS. På så sätt är tävlingen helt objektiv och ger kundernas röst till de varumärken och personer som erbjuder allra bäst växeltjänster, telefonförsäljning och kundservice.

Förutom att vinnarna erhåller hög status kommer deltagarna genom tävlingen få mervärde genom värdefull information och analys av mätresultaten. Möjlighet att fördjupa sig i mätresultaten och skapa värdefulla insikter för utveckling kan erbjudas.

Tävlingen avser skapa marknadens kvalitetsindex, skapat av ”riktiga kunder” genom att återge ett utifrån-och-in perspektiv och hanteras av Kontakta med hjälp av extern partner för genomförande av mätningarna.

Tävlingens grundkategorier:

  • Bästa företag i helhet kundservice
  • Bästa företag i helhet telemarketing
  • Bästa företag i helhet telefonväxel
  • Bästa företag service per definierad kanal såsom telefon resp digitala kanaler
  • Bästa kundservicemedarbetare telefon resp definierade digitala kanaler
  • Bästa telefonsäljare
  • Bästa växeltelefonist


Bakgrund
Försäljning och service på distans har blivit allt viktigare för företag som vill öka sin försäljning och förbättra sin service. Den tekniska utvecklingen har skapat förutsättningar för en allt mer träffsäker och förfinad kundkommunikation, där multikanalskommunikation, målgruppsanpassning och proaktiv kundservice ger nya spännande utvecklingsmöjligheter.

Trots att service- och säljverksamheter under det senaste decenniet har vuxit, utvecklats och ofta fått en ny position i många företag, har media och många politiker en snäv och ofta negativ bild av försäljning och service på distans. En allmän uppfattning inom Kontakta är att företag som bedriver service och försäljning på distans ofta utsätts för kritik i den allmänna debatten och att detta har bland annat lett till att de har svår att rekrytera medarbetare. En av Kontaktas huvudsakliga uppdrag är att höja statusen för verksamheten samt sprida kunskap om verksamhetens samhällsnytta.

Mål och syfte med Guldkontakten
Kontakta arbetar långsiktigt och strukturerat i syfte att stärka allmänhetens förtroende för service och försäljning via telefon och digitala kanaler. Som en del i detta arbete avser Kontakta etablera Guldkontakten som marknadens främsta tävling avseende kundkommunikation på distans, där varumärken som utmärkt sig särskild vad gäller god kundkommunikation erhåller olika typer av utmärkelser. Tävlingen ska vidare bli vägledande för god kundkommunikation på den svenska marknaden.

Genomförande av mätningen
Mätperioden är april årligen, vilket är strax innan Kontaktadagen i maj. Genom att samla in statistiskt säkerställd datamängd blir undersökningen vetenskapligt korrekt och håller för granskning av utomstående part. Mätningen genomförs genom att kunden återger sin serviceupplevelse, vilket gör att utfallet helt styrs av kundens riktiga upplevelse av den service kunden erhållit och kan ej direkt påverkas av det deltagande företaget.

IMG_9271Kundservice:
• 350 besvarade antal enkäter.
• Tävlingsperiod 2 veckor
• Sms-mätning med länk
• För ”Agentpris” minst 20 besvarade enkäter

Växel:
• 350 besvarade antal enkäter.
• Tävlingsperiod 2 veckor
• Sms-mätning med länk
 • För ”Agentpris” minst 20 besvarade enkäter

Telemarketing:
• 200 besvarade antal enkäter.
• Tävlingsperiod 4 veckor
• Riktar sig enbart till de kunder som har tackat ja (efter genomförd försäljning)
• Tävlingen går att dela upp b2b och b2c om tävlingsdeltagare är fler än 5 per uppdelning.
• Sms-mätning med länk
• För ”Agentpris” minst 20 besvarade enkäter

Pris för deltagande
Kontakta oss för pris! 

Deltagande företag tävlar med ett varumärke i en kanal alternativt flera definierade kanaler. I priset ingår även deltagande i Kontaktadagen och den avslutande GuldKontaktgalan för 2 personer

Vill du veta mer kontaktar du

Tina Wahlroth
VD Kontakta
Box 1029
171 21 Solna
+46 735 66 55 22
tina.wahlroth@kontakta.se