20
sep

Administratör och kommunikatör till Föreningen Kontakta

Kontakta söker en administratör och kommunikatör med ansvar för allt redaktionellt material i Kontakta, marknadskommunikation och löpande kommunikation med våra medlemmar.

Kontakta är en organisation som företräder kommunikation på distans på den svenska marknaden. Våra medlemmar är företag och verksamheter som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Som organisation har vi två huvudsakliga uppdrag. Vi företräder vi våra medlemmar in i politiken, på departementen, gentemot myndigheter, ut i näringslivet, i media och till allmänheten. Vidare så arrangerar vi en mängd evenemang och utbildningar för att på så sätt bidra till utveckling och ökad kunskap bland våra medlemmar. Allt vårt arbete kräver mycket kommunikation och spridande av information i olika kanaler. Uppdraget kräver ett genuint intresse av att ansvara för Föreningen Kontaktas samlade kommunikation och med kvalitet alltid stå bakom leverans av Kontaktas ansikte utåt.

Uppdraget kräver dokumenterade goda språkkunskaper i svenska och att du behärskar ett modernt affärsspråk i både tal och skrift. Goda kunskaper i engelska är också krav. Du ska ha erfarenhet av kommunikation i digitala kanaler och du bör ha erfarenhet av grafiskt arbete.

Omfattning och innehåll:
- Underhåll, löpande uppdateringar och förbättringar av våra webbsidor kontakta.se, kontaktakademin.se, kontaktadagen.se samt guldkontakt.se.
- Salesforce som är vårt CRM verktyg för administration av medlemmar och andra kontakter, administration, underhåll och utveckling.
- Producera material och handha praktiskt arbete med ca 30-40 evenemang och utbildningar per år med information på webb, boka eventanläggningar, inbjudningar i olika kanaler, ta hand om anmälningar, uppföljningar etc
- Praktiskt genomförande av evenemang på plats såsom förberedelser, välkomnande av gäster och säkerställa hög serviceleverans till gäster
- Producera nyhetsbrev
- Ta fram och bearbeta informationstexter och annat redaktionellt material
- Projektarbeten med administration, dokumentation och kommunikation
- Kvalitetsuppföljning årligen av Kontaktas medlemmar
- Genomföra undersökningar och uppföljningar
- Kostnads- och intäktsanalyser av event

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Tina Wahlroth, VD, på 0735 66 55 22

Praktisk information: 

Sista datum ansökan:

1 oktober 2021

Ansökan skickas till:

info@kontakta.se 

Kontaktperson:

Tina Wahlroth, tina.wahlroth@kontakta.se alt 0735 66 55 22

Läs mer om Kontakta:          

www.kontakta.se