27
sep

Extra årsmöte Föreningen Kontakta

Dagordning

  1. Val av ordförande vid mötet
  2. Val av sekreterare vid mötet
  3. Val av två justeringspersoner
  4. Fastställande av röstlängd på mötet
  5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
  6. Fastställande av föredragningslista
  7. Fastställa föreslagna utvecklade stadgar från årsmöte 26 april
  8. Övriga frågor (Ska anmälas innan mötet)

Föreslagna nya stadgar finner du här...


Praktiska detaljer:

Datum och tid

27 september 2021, kl 13.00 – 14.00

Plats

Teams, länk skickas till anmälda inför mötet

Anmälan

info@kontakta.se senast 23 september

Frågor

Tina Wahlroth +46735665522 eller tina.wahlroth@kontakta.se