21
feb

Projektmöte – skriftlighetskrav och e-Privacy-förordningen

Den 1 september 2018 infördes ett krav på skriftligt avtal vid telefonförsäljning; ett företag som vill sälja något måste få konsumentens skriftliga bekräftelse på att denne accepterar erbjudandet. Vi på Kontakta och flera av er medlemmar deltog i påverkansarbetet med att belysa riskerna om ett skriftlighetskrav skulle införas. Det var en lång och knepig process som till slut, beklagligt nog, mynnade ut i den nya lagstiftningen.

Nu har ett drygt år gått sedan skriftlighetskravet infördes. När vi summerar tiden kan vi konstatera att de flesta av de farhågor som vi då lyfte har besannats. Bland annat ser vi de negativa effekterna för telefonförsäljningen och de konsekvenser detta har fått på bolagens lönsamhet och möjlighet att behålla personal. Vi konstaterar också att en stor del av de problem som skriftlighetskravet syftade till att åtgärda med bluffande företag och lurade kunder fortfarande kvarstår. Så, samtidigt som näringslivet drabbas ekonomiskt av den nya lagstiftningen med minskad omsättning, neddragningar och personalnedskärningar som följd finns problemen som lagen skulle adressera kvar.  

Nu finns skäl och ett tidsfönster att återigen aktivera oss gemensamt i frågan om telefonförsäljning och skriftlighetskravet för att hindra eventuella ytterligare pålagor och krav på marknadens aktörer. Just nu följer Konsumentverket upp och utvärderar kravet på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. På EU-nivå förhandlas den så kallade ePrivacy-förordningen där vissa större medlemsstater driver på frågan om att slopa möjligheten till opt-out (som NIX-Telefon) och att opt-in ska vara utgångspunkten vid direktmarknadsföring och försäljning till slutkund. Skulle ett sådant system införas utan möjligheter till nationellt undantag skulle detta i praktiken slå undan fötterna på telefonförsäljningskanalen i Sverige eftersom företag då endast kan vända sig till kunder som aktivt valt att ange att man är intresserad av att få säljsamtal.

Vi skulle därför vilja sätta samman ett projekt med syfte att driva näringslivets talan gemensamt, sammanställa underlag och på ett effektivt och samordnat sätt kommunicera detta till beslutsfattare och allmänhet för att undvika att näringslivet får ännu sämre förutsättningar att bedriva försäljning. Målet är att samla er som bolag och dra igång projektet i januari 2020 och att det pågår till dess att hoten om ytterligare lagstiftningsmässiga pålagor är undanröjda.

Kontakta mig, så berättar jag mer om tanken med projektet, Konsumentverkets arbete och status i förhandlingen om e-privacy och konsekvenser av detta.

Datum:
21 februari
Tid:
10.00 - 11.30
Plats:
Diplomat Communications, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm
Anmälan obligatorisk:Anmälan till tina.wahlroth@kontakta.se


Med vänlig hälsning

Tina Wahlroth
VD för Kontakta
073-566 55 22 och tina.wahlroth@kontakta.se