17
jan

Kontakta projekt "Framtidens medarbetare - Framgångsprofiler"

Kontakta välkomnar arbetsmöte i projektet "Framtidens medarbetare - Framgångsprofiler". Projektet är det första steget i ett omfattande arbete som ska agera över flera arenor och löpa över flera år. Målsättning för arbetet är att vi tillsammans ska ta fram aktiviteter för höjd status för kundservice och telefonsäljning, för att på så sätt underlätta framtida rekrytering.

Som ett första steg i projektet ska vi ta fram profiler för personal. Vi kallar dessa "framgångsprofiler", då det är bevisat att korrekt och väl definierade profiler ökar chanserna att matcha rätt medarbetare till vårt företag, vilka i sin tur skapar bättre resultat över tid  och också stannar längre i sin anställning. Profilerna ska vara oberoende av verksamhet och tanken är att vi ska definiera en standard för profiler i kundservice och telefonmarketing.

I detta arbetsmöte definierar vi generella roller inom kontaktcenter och telefonsälj, samt innehåll i rollerna

 I utbyte mot ditt engagemang och tid erbjuder vi dig kunskap och utveckling tillbaka! Praktiska detaljer

Datum:
17 januari kl 09.30 - 12.30  
Plats:
Kontaktas kontor, Industrigatan 4A, 2 trappor.
Kostnad:
Deltagande är kostnadsfritt och ingår i Kontaktas medlemskap.
Anmälan:
Kontaktas medlemmar kan delta i projektet. Om du inte redan är anmälan till projektet skickar du till anmalan@kontakta.se.


Vid frågor vänder du dig till Tina Wahlroth på tina.wahlroth@kontakta.se eller 0735 66 55 22.


Samarbetspartners: