3
okt

Kontakta projekt ”Framtidens medarbetare” - Framgångsprofiler i kundservice och telemarketing

Kontaktas medlemmar anger personal och kompetensbrist som en av framtidens absolut största utmaningar. Flera av Kontaktas medlemmar hindras redan idag att utvecklas som en följd av detta. Vi vet att det kommer bli allt svårare att rekrytera personal. Kontakta inleder nu ett projekt för att möta framtidens utmaningar på arbetsmarknaden och ÖKA STATUS för yrket. Välkommen att delta!

Det kommer att bli allt mer utmanande att rekrytera till professionerna kundservice och telemarketing. Inom kundservice digitaliseras de flesta enkla ärenden bort och kvar blir kvalificerad rådgivning som kräver både rätt person och kompetens. När det gäller telefonförsäljning kommer det att krävas toppsäljare som klarar att möta framtidens konsumenter. De stjärnor vi kommer att efterfråga - finns de och vill de arbeta hos oss?

En gemensam faktor bakom utmaningarna att rekrytera är att arbete inom kundservice och telefonförsäljning på många håll omgärdas av låg status. Dåliga arbetsplatser, dålig lön, monotona arbetsuppgifter, dåliga ledare och oseriösa aktörer är sådant som ingår i allmänhetens bild av kundservice och telefonförsäljning. Vi som arbetar med hantverket vet att det inte är på det sättet, snarare tvärtom! Vi måste därför arbeta med att förändra allmänhetens bild.

På förfrågan startar därför Kontakta projektarbete som kommer ska agera över flera arenor och löpa över flera år.  Projektet har som målsättning att höja status för kundservice och telefonsäljning i syfte att underlätta framtida rekrytering.

Som ett första steg i projektet kommer vi att ta fram profiler för personal. Vi kallar dessa framgångsprofiler, då det är bevisat att korrekt och väl definierade profiler ökar chanserna att hitta rätt medarbetare som över tid skapar bättre resultat och därmed stannar längre i sin anställning. Profilerna ska vara oberoende av verksamhet och tanken är att vi ska definiera en standard för profiler i kundservice och telefonmarketing.

Kontakta inbjuder nu till ett inledande möte den 3 oktober där vi kommer informera om projekt och upplägg. Kontaktas medlemsföretag inbjuds att kostnadsfritt delta i projektarbetet i utbyte mot engagemang och tid. Första skarpa projektmötet planeras till 7 november.

Endast Kontaktas medlemmar kan delta. 


Praktiska detaljer:

När:
3 oktober kl 13.00 – 14.30
Var:
Kontaktas kontor, Svetsarvägen 8, 1 tr i Solna Business Park
Anmälan:
Du anmäler ditt intresse till tina.wahlroth@kontakta.se
Kontakt:
Vid frågor vänder du dig till Tina Wahlroth, tina.wahlroth@kontakta.se eller 0735 66 55 22