30
sep

Kontakta webinar: Från kontaktcenter till ett värdecenter och en förbättringsmotor

2019 på började Täby kommuns kontaktcenter sin serviceresa och är idag ett värdecenter och en förbättringsmotor som driver serviceutveckling tillsammans med verksamheterna. De går mot att få en allt mer central roll och ökad status inom kommuner vilket är viktigt för deras resa.

Möt Sofia Tingåker, enhetschef kontaktcenter på Täby kommun i ett intressant webinar om hur Täby lyckats utveckla sitt kontaktcenter till en enormt viktig och delaktig del i kommunen. Servicelandskapet rör sig snabbt idag och allas förväntningar blir allt högre. Kommunerna släpar generellt efter i digitaliseringen – men det finns en anledning enligt Sofia Tingåker. Det är politiska mål som styr, det är ett stort ansvar att erbjuda förutsättningar för ett gott liv för många människor, vilket gör verksamheten komplex. Allt som görs ska utgå ifrån omtanke om medborgaren. Att hinna digitalisera och samtidigt göra det med god ekonomi i åtanke, är utmanande.

Sofia tycker att det viktigaste i utvecklingsarbetet är att utgå från invånarna i hela processen, att prioritera verksamhetsutveckling utifrån var man skapar störst nytta för medborgarna. I de delar som digitaliseras måste man förstå att verksamhetsutveckling inte handlar om IT, utan istället om processer. Genom att använda kommunens kontaktcenter som ett kompetenscenter för att kartlägga inflöden av ärenden, skapas de bästa förutsättningarna för serviceutveckling på enheten och kommunen i stort. Genom att ta fram och delge månadsrapporter över ärendeflödet sprider hon kunskap internt. Det har utgjort grunden för vidare samarbete och utveckling inom kommunen.


Praktiska detaljer:

Datum:30 september 2022
Tid:kl. 08.30–09.00
Plats:Digitalt, länk skickas till dig som är anmäld. 
Anmälan:KLICKA HÄR!
Kostnad:Kostnadsfritt och öppet för alla. 


Vid frågor vänder du dig till Annika Svenle på annika.svenle@kontakta.se eller 073 954 6803.