7
maj

KontaktAkademin – Medlyssning för bättre resultat!

Ni kommer under en dag att få lära er hur vi kan mäta medlyssning för att kunna dra slutsatser och analyser utifrån faktiskt data. Vilka frågor skall vi ställa? Vilka beteenden ska vi använda oss av i samtalen för att få en hög kundnöjdhet, hög försäljning och en ökad effektivitet? Arbetssättet har bevisad effekt på KPI:er som Försäljning, Nöjd Kund och Hanteringstider.

Innehåll:

  • Hur samlar vi in data för analysunderlag genom medlyssning
  • Hur tar man fram en medlyssningsmall och utvecklar den därefter
  • Analys av medlyssningsdata samt aktiviteter som följer på detta
  • Hur medlyssning kan hjälpa oss att utveckla utbildningsprocessen
  • Hur medlyssning kan skapa mätning av andra processer samt säkra processefterlevnad
  • Hur det kan hjälpa oss att sätta korrekta mål på nyckel KPI:er som försäljning och hanteringstid
  • Hur medlyssning kan ge oss underlag för att följa processmål snarare än destinationsmål


Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med medlyssning och coaching i vardagen och vill ha gedigna grundläggande kunskaper i hur man kan mäta medlyssning med faktiskt data. De personer som också har nytta av kompetensutvecklingen är teamledare, kundserviceansvarig eller gruppchef, kvalitetsansvarig, coacher eller liknande.


Praktiska detaljer: 

Datum:7 maj
Tid:09:00-16:00
Plats:Centralt i Stockholm
Kostnad:2900 SEK för medlemmar i Kontakta  (vid 3 eller fler deltagare från samma företag maila för offert) Moms tillkommer.
4900 SEK för icke medlemmar i Kontakta
Anmälan:KLICKA HÄR!


Vid frågor kontakta Linda Magnusson, linda.magnusson@kontakta.se eller på telefon 0704 39 00 87.