17
nov

KontaktAkademin Crashcourse - Att leda i förändring!

Som ledare behöver du kunna förändringsledning. Speciellt om du är ledare för kundservice där förändring är en del av vardagen. Det är vanligt att behöva representera ditt företags beslut om förändringar och samtidigt leda förändringar som du själv vill driva.

Många ledare planerar nu för hösten;  hur ofta teammedlemmarna ska jobba från kontoret & när de kan jobba hemifrån. Många fokuserar också på att trimma in de ”spelregler” man redan lanserat, att ändra dem efter det som behövs längs vägen. Samtidigt ska du leda din verksamhet med hög servicenivå, kundnöjdhet och medarbetarmotivation. Kanske har du också sjösatt ett nytt förbättringsprojekt eller strävar efter att nå nya mål. Du som ledare behöver helt enkelt vara bra på Förändringsledning.

Varmt välkommen till en interaktiv ledarskapsutbildning i Att leda i förändring, där du får med dig konkreta verktyg som du kan använda redan samma dag.

Innehåll :
•Vanliga misstag ledare gör i förändring
•Ledarskapets psykologi: Forskning & teori om att förstå dina medarbetare, varför reaktioner uppkommer & vad du behöver göra som ledare
•Kommunikationschecklista för lyckade förändringsresor
•Vanliga reaktioner & hur du som ledare bemöter dem : mall
•Koppla de praktiska verktygen till ditt eget case, din vardag som chef
•Utbildningsmaterial & reflektion
•Erfarenhetsutbyte med andra ledare
•Plan för när du kan börja använda dina nya kunskaper


Praktiska detaljer:

Datum:17 november 2021
Tid:09:00-13:00
Plats:Centralt i Stockholm, vi följer de restriktioner som råder vid given tidpunkt. 
Anmälan:Klicka här!

Kostnad:Kontaktas medlemmar :  2400 SEK ex moms
Icke Kontakta medlem :  3900 SEK ex moms

 

Vid frågor kontakta Linda Magnusson på linda.magnusson@kontakta.se alternativt 0704 39 00 87.