Sortera

Ort
 • Alla
 • Stockholm
 • Malmö
 • Sundsvall
 • Göteborg
Evenemang
 • Alla
 • Nätverk Teamledare/Coach
 • Frukostmöte
 • Utbildning
 • Nätverk WFM
Målgrupp
 • Alla
 • Nätverk Teamledare/Coach
 • Teamledare
 • Chef
 • Försäljning/Marknad
 • HR
 • Top Management
 • VD/Ägare
 • WFM
12
okt

Frukost Stockholm: Klagomålshantering som grund för en ökad försäljning och ett stärkt konsumentskydd

Kunder framför idag sina klagomål på många olika sätt, via bloggar, twitter, traditionell media, några skriver brev och en del ringer, men telefonsamtalet är fortfarande en grund för många företag att ta emot sina kunders missnöje. Första bemötandet i ett klagomål är av största vikt då det har stor betydelse för den fortsatta kundkontakten. Det är oerhört viktigt att lyssna på kunders missnöje då de faktiskt tar sig tid att berätta om saker som inte fungerar utifrån deras perspektiv. Vi kan lära oss mycket av att lyssna på kunders klagomål. Hur tjänar vi på att hantera kunders klagomål på ett bra sätt, hur ökar det våra affärer?

18
okt

Utbildning Stockholm: Work Force Management/ Bemanningsplanering i praktiken, 2 dagar

Workforce Management, WFM handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att våra medarbetare bör ha en bra vardag med minimal stress. Små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder och medarbetare. Denna utbildning har fokus på att öka din kunskap och förståelse inom bemanningsplanering både ur ett vidare perspektiv för att förstå helheten men också för att få kunskap om i vilka detaljer du ska agera för att skapa skillnad.

18
okt

Utbildning Malmö: Kommunicera som mottagaren lyssnar och läser

En lärorik utbildning med fokus på kommunikation för att ge en wow känsla i bemötande oavsett kanal eller ärende typ. Andelen skriftliga kundbemötande ökar med de nya kanalerna samtidigt som kunderna vill ha ett allt mer personligt bemötande vilket gör att färdiga svar i mallar allt mer upplevs som "robotsvar" hur ger du kunden en WOW känsla i skrift?

7
nov

Utbildning Malmö: Work Force Management/ Bemanningsplanering i praktiken, 2 dagar

Workforce Management, WFM handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att våra medarbetare bör ha en bra vardag med minimal stress. Små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder och medarbetare. Denna utbildning har fokus på att öka din kunskap och förståelse inom bemanningsplanering både ur ett vidare perspektiv för att förstå helheten men också för att få kunskap om i vilka detaljer du ska agera för att skapa skillnad.

22
nov

Utbildning Stockholm: Kommunicera som mottagaren lyssnar och läser

En lärorik utbildning med fokus på kommunikation för att ge en wow känsla i bemötande oavsett kanal eller ärende typ. Andelen skriftliga kundbemötande ökar med de nya kanalerna samtidigt som kunderna vill ha ett allt mer personligt bemötande vilket gör att färdiga svar i mallar allt mer upplevs som "robotsvar" hur ger du kunden en WOW känsla i skrift?