Styrelse Föreningen Kontakta

Styrelsen i Föreningen Kontakta Sverige består av personer med lång och bred erfarenhet av arbeta med kundkontakter på distans. Styrelsen består av en styrelseordförande och sex ledamöter som årligen väljs vid föreningens årsmöte.

Kontaktas styrelse ska representera de bolag som är fullvärdiga medlemmar i Kontakta, vilket betyder representanter från kundservice, växel och telemarketing. De utses från bolag som har sin verksamhet företagsinternt eller köper dessa tjänster externt, samt kundkontaktcenters som bedriver kundservice eller telemarketing som huvudsaklig verksamhet. Styrelsen bemannas också av externa kompetenta personer som från tid till annan bidrar till Kontaktas utvecklinlg.

Här presenteras Kontaktas styrelsemedlemmarna och om du vill läsa mer klickar du på bilderna på respektive person.


Styrelse

Johan Johansson
Styrelseordförande
Christian Hultén
Vice ordförande
Cathrine Jonsson
Ledamot
Mia Qwärnström
Ledamot
Simon Blomster
Ledamot
Peter Ekmark
Ledamot
Fredrik Löfgren
Ledamot

Valberedning

Emma Link
Sammankallande samt Medlemsansvarig Kontakta
Nico Bacigalupe
Ägare Scawiba AB
Terje Andreassen
CEO WebHelp Nordic