Trygg Kundkontakt

Trygg Kundkontakt är en ny märkning för etiska kundkontakter i syfte att vägleda både konsumenter och kunder till seriösa telefonförsäljare samt säkra etik i kundservice.

TryggKundkontakt 2016 Metal litenDet finns problem med oseriösa telefonförsäljare som lurar eller pressar konsumenter/kunder in i avtal de inte vill ingå. Vi har också sett provisioner i kundservice leder till oönskat beteende. Som vanligt är det ett fåtal företag som förstör för alla andra och vi vill bidra till att få bort det oseriösa beteendet från marknaden.

- Märkningen Trygg Kundkontakt ska öka svenska konsumenter och kunders trygghet och göra det enklare att veta att ett företag är seriöst, säger Tina Wahlroth, vd Kontakta.

Medlemsföretag som lever upp till Kontaktas etiska riktlinjer får märkningen Trygg Kundkontakt. De medlemmar som inte lever upp till riktlinjer utesluts ur branschföreningen. På Kontaktas hemsida kommer det att framgå vilka bolag som erhållit utmärkelsen. Där kan också konsumenter hitta alla de företag som lever upp till kraven och på så sätt försäkra sig om att det företag de varit i kontakt med är seriöst.

Märkningen kommer att delas ut årligen och är kopplat till att medlemsbolaget följer de villkor ett medlemskap i Kontakta föreskriver.

Kvalitetsmärkningen kommer att omfatta:

  • Efterlevnad av stadgar, svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet, vilket i praktiken innebär att man inte ådrar sig klagomål från konsumenter eller personal.
  • Schyssta villkor för personal i form av kollektivavtal eller motsvarande försäkringsskydd.
  • God arbetsmiljö
  • Minst en person i ledande befattning ska ha genomgått Kontaktas introduktionsutbildning
    Den årliga självdeklarationen ska vara inlämnad.

Genom införande av Trygg Kundkontakt kommer Kontakta vara en av de organisationer som granskar sina medlemmar mest noggrant. Syftet är att göra skillnad, då seriösa bolag är värda att lyfta fram. Kundservice och telefonförsäljning är viktiga verksamheter för svenskt näringsliv ur många perspektiv och genom ökad seriositet hoppas Kontakta på att myndigheter och beslutsfattare ska värna om dessa verksamheter.

I anslutning till detta finns Kontaktas en utbildningsprogram i "KontaktAkademin" för att ytterligare stärka ett etiskt förhållningssätt hos de seriösa företagens telefonförsäljare och kundservice.

Fakta kundservice och telefonförsäljning:

  • 10 företag stod för 48 % av anmälningarna till Konsumentverket år 2014.
  • Upp till 200 000 personer arbetar med kundservice och försäljning över telefon. Ca 30 000 personer arbetar med telemarketing. Ca hälften av de anställda i kontaktcenterbolag är under 26 år.
  • Enligt HUI, Handelns Utredningsinstitut, används telefonen i genomsnitt i omkring 45 procent av fallen när företag kontaktar nya kunder.
  • Branscher som använder telefonen som central försäljningskanal är t ex: tidningar och bokklubbar, telekom, försäkring samt el/energi.

Här hittar du våra medlemmar

Tina Wahlroth
Kontakta
0735 66 55 22