Kontaktas Stadgar

Föreningens ändamål och uppdrag

Föreningen Kontakta Sverige, Kontakta, är en bransch- och intresseförening som företräder företag och organisationer som arbetar direkt eller indirekt med kundkommunikation på distans, ex kundservice, callcenter, support och telefonförsäljning. Medlemskap i Kontakta betyder att man följer föreningens stadgar och medlemsvillkor, viket är ett kvalitetstecken.