15
okt

70 marknadsförbund i upprop mot e-privacyförordningen

Kontakta har tillsammans med över 70 marknadsföringsförbund har skrivit under ett upprop till EU gällande e-privacyförordningen, som håller på att arbetas fram på EU:s högkvarter i Bryssel. I uppropet tas sex punkter upp som man uppmanar lagstiftarna att se över. Bland annat den om hur direktmarknadsföring ska definieras, liksom definitionen av kommunikation med existerande kunder, automatiska telefonsystem och B2B-marknadsföring.

Swedmas jurist Mattias Grundström berättar varför organisationen skrivit under uppropet:

– Vi tycker inte att man tar tillräckligt stor hänsyn till den utveckling som sker inom reklamområdet. Idag vill både företag och konsumenter att informationen ska vara relevant för den enskilde mottagaren, och förordningen som den ser ut nu är inte balanserad, den försvårar och vissa fall omöjliggör för oss, säger han.

Han beskriver e-privacy-förordningen som en stor fråga, som ifall den klubbas igenom i sitt nuvarande skick kommer att få stora konsekvenser i Europa.

– Det kommer att bli svårare att göra relevant reklam, och det är dåligt för affärerna och leder i längden till lägre tillväxt.

Mattias Grundström betonar vikten av att värna om människors integritet, men han tycker att konsumenterna själva ska få avgöra om de vill ta emot personaliserade erbjudanden eller inte.

– Det är viktigt att hitta en balans i den här frågan. Vi vill att folk ska förstå att de har rättigheter, och kunna välja om man till exempel vill ta emot riktade erbjudanden som baseras på ens webbhistorik, eller undvika det. Det är inte EU:s lagtstiftare som ska fatta det beslutet, säger han, och poängterar att marknaden själv borde komma med förslag på lösningar.

Fedma listar i en kampanj fyra möjliga konsekvenser av E-privacyförordningen:

▪ Uppstartsmöjligheterna för några av världens främsta appar beror ofta på deras annonsintäkter, vilket gör att apparna kan fortsätta vara gratis, samt skala upp sina företag. Utan annonsintäkter faller deras affärsmodell i stor utsträckning. Mindre intäkter innebär färre start-ups och så småningom färre appar för konsumenter.

▪Européer föredrar gratis tillgång till innehåll och tjänster. Från en dag till en annan kan konsumenter hamna i en situation där de avkrävs betalning eller stängs ute.

▪ Annonsintäkter bidrar till att göra journalistik möjlig. När intäkterna minskar gör urvalet av mediainnehåll också det. För konsumenten betyder det färre oberoende informationskällor och perspektiv.

▪ De föreslagna reformerna av e-privacyförordningen kräver att konsumenterna ställer in sina integritetsinställningar för varje webbplats, i varje webbläsare och på varje enhet som de använder.

https://www.dagensmedia.se/medier/direktmarknadsforing/70-marknadsforbund-i-upprop-mot-e-privacyforordningen-6935599

Kontakta har ifrågasatt förslaget om opt in vid försäljning via telefon samt kravet på prefix när näringsidkare kontaktar både konsumenter och befintliga kunder. Not Tina Wahlroth