Sortera

Ort
 • Alla
 • Malmö
 • Stockholm
Evenemang
 • Alla
 • Nätverk SYD
 • Nätverk HR
 • Årsmöte
 • Nätverk Teamledare/Coach
 • Nätverk WFM
 • Nätverk Chef
 • Utbildning
 • Frukostmöte
 • Nätverk Klagomålsansvarig
 • KontaktAkademin kundservice
 • Kontaktadagen
Målgrupp
 • Alla
 • Chefer, Operativa chefer
 • Teamledare
 • Chef
 • HR
 • Försäljning/Marknad
 • Nätverk Teamledare/Coach
 • Top Management
 • VD/Ägare
 • WFM
 • Klagomålsansvarig
 • Medarbetare
23
apr

Kontakta Nätverk för Teamledare/Gruppchefer SYD - Medlyssning

Kontakta inbjuder dig till vår nätverksgrupp för dig som arbetar som teamledare, gruppchef eller motsvarande inom kundkontaktcenter eller telefonsälj! Målsättningen med nätverksgruppen är att erbjuda en mötesplats där du kan träffa personer med liknande arbetsuppgifter, erfarenheter och utmaningar och där man kan dela med sig av goda erfarenheter. Vid varje träff fokuserar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!

23
apr

Kontakta Nätverk SYD - Nyckeltalen vi ska fokusera på för bästa effekt och resultat!

Är du nyfiken och vill ha inspiration på hur branschledande kundserviceorganisationer arbetar med mål och uppföljning? Hur hittar du rätt nyckeltal för att styra din verksamhet mot de mål som ditt företag har? Välkommen på en nätverksträff där vi leder dig genom nyckeltalens djungel! På denna nätverksträff kommer vi bland annat att fokusera på vilka nyckeltal som ger mest effekt att mäta och hur skall vi sätta mål. Vi kommer också att prata om hur vi ska agera både för att nå våra mål men även hur vi ska agera när vi inte når våra mål. Kan din verksamhet nå nya höjder genom att gå från destinationsmål till processmål? Med oss denna nätverksträff är Lars Anjou från Telemanagement.

27
apr

Kontakta Nätverk HR Stockholm: Psykisk ohälsa!

Psykisk ohälsa ökar i samhället och den yngre generationen mår allt sämre. Det är ett konstaterande som vi fått höra de senaste åren. Det är få rapporter eller undersökningar som berättar hur vi kan motverka psykisk ohälsa så hur arbetar du med det på ett strukturerat och hållbart sätt? Hur kan du se på en person att han/hon inte mår bra innan det är försent? Hur kan du aktivt arbeta med psykisk ohälsa i din organisation för att minska personalomsättning, få bättre arbetsmiljö och minskad stress hos personalen? I denna nätverksträff möter du Magnus Ekström från Hero. Han brinner för hållbara människor och tar upp de stora och viktiga frågorna för diskussion.

27
apr

Årsmöte och bolagsstämma Kontakta

Välkommen till årsmöte Föreningen Kontakta och bolagsstämma Kontakta Service AB avseende året 2019. I anslutning till mötet summerar vi året som gått samt berättar mer om Kontaktas verksamhet från 2020 och framåt. Välkomna!

28
apr

Kontakta Nätverk Stockholm för Teamledare/Gruppchefer - Medlyssning

Kontakta inbjuder dig till vår exklusiva nätverksgrupp för dig som arbetar som teamledare, gruppchef eller motsvarande inom kundkontaktcenter eller telefonsälj! Målsättningen med nätverksgruppen är att erbjuda en mötesplats där du kan träffa personer med liknande arbetsuppgifter, erfarenheter och utmaningar och där man kan dela med sig av goda erfarenheter. Vid varje träff fokuserar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!

29
apr

Kontakta Nätverk för WFM Stockholm - Bemanningsplanering: Effektivitet och Servicenivåer

Kontakta bjuder in dig till vår exklusiva nätverksgrupp för dig som arbetar som bemanningsplanering och WFM eller motsvarande inom kundkontaktcenter eller telefonsälj! Målsättningen med nätverksgruppen är att erbjuda en mötesplats där du kan träffa personer med liknande arbetsuppgifter, erfarenheter och utmaningar och där man kan dela med sig av goda erfarenheter. Vid varje träff fokuserar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!

29
apr

Kontakta Nätverk Stockholm - Kundservicechef - Nyckeltalen vi ska fokusera på för bästa effekt och resultat!

Är du nyfiken och vill ha inspiration på hur branschledande kundserviceorganisationer arbetar med mål och uppföljning? Hur hittar du rätt nyckeltal för att styra din verksamhet mot de mål som ditt företag har? Välkommen på en nätverksträff där vi leder dig genom nyckeltalens djungel! På denna nätverksträff kommer vi bland annat att fokusera på vilka nyckeltal som ger mest effekt att mäta och hur skall vi sätta mål. Vi kommer också att prata om hur vi ska agera både för att nå våra mål men även hur vi ska agera när vi inte når våra mål. Kan din verksamhet nå nya höjder genom att gå från destinationsmål till processmål? Med oss denna nätverksträff är Lars Anjou från Telemanagement.

5
maj

KontaktAkademin : Diplomerad Work Force Manager/bemanningsplanerare (Stockholm), 2 dagar

Workforce Management, WFM, handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att våra medarbetare bör ha en bra vardag med minimal stress. Små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder och medarbetare. Denna utbildning har fokus på att öka din kunskap och förståelse inom bemanningsplanering både ur ett vidare perspektiv för att förstå helheten, men också för att få kunskap om i vilka detaljer du ska agera för att skapa skillnad.

7
maj

KontaktAkademin – Medlyssning för bättre resultat!

Ni kommer under en dag att få lära er hur vi kan mäta medlyssning för att kunna dra slutsatser och analyser utifrån faktiskt data. Vilka frågor skall vi ställa? Vilka beteenden ska vi använda oss av i samtalen för att få en hög kundnöjdhet, hög försäljning och en ökad effektivitet? Arbetssättet har bevisad effekt på KPI:er som Försäljning, Nöjd Kund och Hanteringstider.

8
maj

Kontakta Frukost: Så organiserar vi oss för framgångsrika kundmöten!

Ett framgångsrikt kundmöte i en kundmötesintensiv verksamhet handlar om värdeskapande processer, samarbeten och relationer som skall generera rätt och positiva känslor hos kunden. För att ge bra kundservice behöver all personal i företaget ha rätt inställning och attityd. Det måste också finnas transparens i informationsflödet som sker i olika kanaler och processer. Organisationen behöver också motsvara förväntningar både från insidan och utsidan. Alla delar behöver ständigt prövas, utmanas och utvecklas för att möta morgondagens kundmöte och generera kundnytta.

27
maj

Frukost Linköping: Kundsamtal ger värdefulla affärsinsikter med analys av AI

Alla samtal i kundservice och telefonförsäljning går att transkribera till text och all text går att analysera med AI. Genom att arbeta med Artificiell Intelligens ges numera möjlighet att få fram nya affärsinsikter ur all alla kundsamtal och all tillgänglig kundservicedata. Med verkliga case visar Gamgi och Loxysoft tillsammans med Bonnier hur det går till, vad du kan få reda på samt vilka praktiska actions och arbetsprocesser företag i framkant redan tagit!

2
jun

Kontakta Nätverk Klagomålsansvarig Stockholm - Strukturerad klagomålshantering för ökad kundnöjdhet!

Kontakta inbjuder till vår nätverksgrupp exklusivt för Kontaktas medlemmar och dig som arbetar med Klagomålshantering inom kundkontaktcenter eller telefonsälj. Målsättningen med nätverksgruppen är att erbjuda en mötesplats där du kan träffa personer med liknande arbetsuppgifter, erfarenheter och utmaningar och där man kan dela med sig av goda erfarenheter. I denna nätverksträff kommer Kristian Wikberg, chefsjurist på Hela försäkring att berätta hur de under finansinspektionens tillsyn arbetar med strukturerad klagomålshantering.

2
sep

KontaktAkademin Malmö: Kommunicera i telefon så att mottagaren lyssnar och förstår – och merförsäljning

En lärorik utbildning där vi fördjupar oss i att kommunicera över telefon. När kunderna själva kan söka rätt på svaren till många enkla frågor, så behöver medarbetarna i kundservice kunna svara på allt svårare frågor. Dessutom vill många kundserviceavdelningar i större utsträckning arbeta med relevant och genomtänkt merförsäljning. Det ställer höga krav på att kommunicera väl!

27
maj

Kontaktadagen 2021

Kontaktadagen är Sveriges största konferens för dig som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Dagen du inte kan missa om du vill ta del av det senaste och nätverka! 2021 blir vi större än någonsin då vi samverkar med GuldKontakt - tävlingen för Sveriges bästa kundkontakter!