Medlemskap

När du som vi är övertygad om att kundservice och telefonförsäljning är två av näringslivets viktigaste frågor, då ska du vara medlem i Kontakta. Ett medlemskap ger dig följande nytta!

Skälen att vara medlem i Kontakta är många, inte minst möjligheten att vara delaktig i att utveckla en marknad med kundservice och telefonförsäljning som upplevs seriös och viktig för konsumenter, samhälle och politiker.

Konkreta exempel på vad ditt företag och dina medarbetare får som medlemmar är:

1. Påverkan
Kontakta bevakar och driver frågeställningar som rör kundservice och telefonförsäljning och som ligger i alla aktörers intresse. Vi bevakar våra medlemmars långsiktiga intressen genom att påverka politiker, näringsliv och lagstiftning i frågor som rör vårt område. Kontakta är därför drivande i bland annat NDM, DM-nämnden och NIX-Telefon.

2. Politiker- och myndighetskontakter
Genom Kontakta får du möjlighet att påverka beslutsfattare, såväl i Sverige som i EU och övriga länder. Exempel på arbete som bedrivs är utfärdande av rekommendationer, träffande av branschöverenskommelser, utarbetande av etiska regler, utformande av remissvar och deltagande i opinionsbildning. Arbetet syftar till att skapa goda villkor på marknaden för dig som medlem samt förtroende för kundkommunikation via telefon och digitala kanaler. 

3. Kontakta är ett kvalitetsmärke
Medlemskap i Kontakta är ett kvalitetsmärke som säkerställer seriositet. Många av de större svenska företagen kräver idag att deras samarbetspartner har ett medlemskap i Kontakta och följer Kontaktas medlemsvillkor och regelverk.

4. Riktlinjer och standarder för ökad kvalitet
Medlemskap i Kontakta säkerställer kvalitet och seriositet. Det innebär att vi aktivt deltar i utveckling av riktlinjer, regelverk och standarder som rör kundservice och telefonförsäljning. Kontakta har exempelvis tagit fram etiska regler för försäljning via telefon, som idag är praxis på svenska marknaden, och är ordförande i den svenska tekniska kommitté som tagit fram den internationella standarden ISO 18295 för kundkontaktcenters.

5. Lagar och avtal
Vi uppdaterar, förtydligar och tolkar vad lagar och avtal innebär för kundkommunikation på distans. På möten sprider vi information samt ger medlemmarna möjlighet att ställa frågor, ofta till en specialist inom valt område.

6. Kontaktnät och nätverkande
Som medlem i Kontakta ges det tillfälle att bygga upp ett kontaktnät med kollegor. Det öppnar upp möjligheten att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter men även att utbyta kunskaper och erfarenheter. På våra medlemsmöten, seminarier och i nätverksgrupper får du via föreläsare information och nyheter om trender på marknaden.

7. Tillsammans är vi starka!
Då och då dyker det upp lagstiftningsförslag och diskussioner som rör kundservice och telefonförsäljning. Att som ensam företagare själv försöka göra sin röst hörd i detta sammanhang är nära nog omöjligt. Om vi är många är det lättare att göra sig hörd. Ju fler vi är desto lättare blir det att påverka beslutsfattarna.

Välkommen med din ansökan!