Kriterier medlemskap

Ett medlemskap i Kontakta är ett kvalitetstecken, då ett företag följer högt ställda villkor för medlemskapet. Schysst agerande på marknaden och schyssta villkor för personal är hörnstenar.

Medlemskap i Kontakta är en kvalitetsstämpel som visar att medlemmar efterlever de lagar och regelverk som finns på den svenska marknaden. För att medlemskapet ska vara den kvalitetsstämpel som både Kontakta och våra medlemmar eftersträvar, finns ett antal kriterier våra medlemmar skall uppfylla. Kontakta arbetar sedan löpande med att säkerställa att medlemmar efterlever angivna kriterier, bland annat genom årlig "självdeklaration" där medlemmar intygar efterlevnad av stadgar och villkor. Brott mot stadgar, lagar eller riktlinjer, kan föranleda uteslutning ur Kontakta.

Följande är kritierierna för medlemskap i Kontakta:
- Giltigt registreringsbevis samt uppgifter om ägare
- Ansvarsförsäkring
- Aktuell årsredovisning
- Kollektivavtal eller motsvarande pension och försäkringar för personal
- Efterlevnad av Kontaktas stadgar
- Följer svensk lagstiftning och internationella regelverk
- Följer Kontaktas etiska regler och andra praxis på marknaden
- Genomgår Kontaktas årliga revision

Ansökan om medlemskap