Kontakta Nätverk - HR

Ett av Kontaktas uppdrag är att verka för utvecklingen av framtidens kundkontaktcenters. Kontakta startar nu därför "Kontakta Nätverk – HR", ett exklusivt nätverk för våra medlemmar!

kontaktanätverkEn kritisk framgångsfaktor för att uppnå det är att ha rätt fokus på HR frågor i bolagen i syfte kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt personal. Detta är en särskild utmaning för personal som arbetar med HR frågor och många har därför inkommit till Kontakta med förfrågning om att etablera nätverk för samarbete och samverkan kring alla framtidsutmaningar.

I nätverksgruppen ingår endast du som arbetar direkt med HR frågor i våra medlemsföretag. Vi träffas 3-4 gånger per år vi för att diskutera aktuella ämnen som deltagarna i gruppen får vara med att ta fram. Kontakta bjuder på lunch i anslutning till träffarna för nätverkande under mer informella former. Som deltagare i nätverksgruppen ingår man även i våra forum där man mellan nätverksträffarna kan söka och ge inspiration till varandra i olika aktuella frågor.

Anmälan: Din anmälan till gruppen skickar du till anmalan@kontakta.se
Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt och ingår i ert medlemskap i Kontakta.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Emma Link emma.link@kontakta.se alt 073 370 35 53