Kontakta Nätverk - OC (Operativ Chef)

Ett av Kontaktas uppdrag är att verka för utvecklingen av framtidens kundkontaktcenters. Kontakta startar nu därför "Kontakta Nätverk – Chef OC", ett exklusivt nätverk för våra medlemmar!

Att arbeta som operativt ansvarig chef i ett kundkontaktcenter bjuder ofta på många typer av utmaningar och möjligheter. Syftet med träffarna är att kunna ta del av samt att dela med sig av erfarenheter inom flera relevanta områden som chef. Det finns många olika utmaningar med att arbeta som operativt ansvarig chef och många har därför inkommit till Kontakta med förfrågning om att etablera nätverk för samarbete och samverkan kring framtidsutmaningar.

I nätverksgruppen ingår endast du som arbetar som operativt ansvarig chef i våra medlemsföretag. 

Nätverksgruppen är öppen för dig som har ett operativt ansvar i organisationen. Du arbetar med operativa frågor och har ansvar för löpande produktion, upprätthållandet av SLA och personal. Du har upp till ca 50 personer i din organisation som du antingen leder ensam eller med hjälp av teamledare/coacher.
Kontakta Nätverk till webbsida

Villkor: Som medlem i nätverksgruppen har du en garanterad plats i de olika träffarna och övriga nätverksaktiviteter. Alla som arbetar i ett av Kontaktas medlemsföretag med fullvärdigt/aspirerandemedlemskap är välkomna att ingå i Nätverksgruppen. Om du har en kollega som du tror vill gå är ni välkomna att båda anmäla er. Nätverksgruppen har ett begränsat antal platser och därför begränsas antalet deltagare från varje företag till max 2 personer.

Anmälan: Din anmälan till gruppen skickar du till anmalan@kontakta.se
Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt och ingår i ert medlemskap i Kontakta.

Vid frågor vänder du dig till Emma Link på emma.link@kontakta.se eller tel 0733 - 703 553