Medlemsansökan

Kontakta är en förening som välkomnar alla företag och organisationer som arbetar med kundkommunikation på distans via telefon och digitala kanaler - i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Om du liksom vi anser att telefonförsäljning och kundservice är viktigt för svenskt näringsliv och samhälle, då är medlemskap i Kontakta ett självklart val.

Fullvärdig medlem
Bolag eller organisation som i huvudsak eller delvis är bedriver kundkommunikation på distans i form av kundservice eller försäjlning via telefon och/eller digitala kanaler:
- outsourcingbolag, på uppdrag av andra företag.
- intern kundservice företag eller organisationer i egen regi och/eller köper motsvarande tjänster.

DIGITAL ansökan fullvärdig medlem finner du här.
Du kan även ladda ned Ansökningsblanketten här.


Associerad medlem
Företag och organisationer som verkar inom Kontaktas intresseområde och är intresserade av att stödja Kontaktas ändamål. Bolagen arbetar med tjänster eller produkter relaterade till kundservice och telefonförsäljning, men bedriver inte egen kundservice.

DIGITAL ansökan associerad medlem hittar du här
Du kan även ladda ned Ansökningsblanketten här


Du skickar blanketten till Föreningen Kontakta Sverige, Box 1029, 171 29 Solna alternativt scannar allt innehåll och sänder till info@kontakta.se. Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Tina Wahlroth på 0735 66 55 22 eller tina.wahlroth@kontakta.se.

Välkommen som medlem!