Kontakta Nätverk

Kontakta bjuder in dig till vår exklusiva nätverksgrupp för dig som arbetar inom kundkontaktcenter! Syftet med nätverksgruppen är att erbjuda en mötesplats där du kan träffa personer med liknande utmaningar och där man kan dela med sig av goda erfarenheter. Vid varje träff fokuserar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!

Ett av Kontaktas uppdrag är att verka för utvecklingen av framtidens kundkontaktcenters. Många har inkommit till Kontakta med förfrågning om att etablera nätverk för samarbete och samverkan kring alla framtidsutmaningar. Kontakta startar nu därför "Kontakta Nätverk", ett exklusivt nätverk för våra medlemmar! Nätverksgrupperna är indelade i olika grupper så att alla träffar ska vara relevanta för just dig.

Vi träffas 2-4 gånger per år vi för att diskutera aktuella ämnen som deltagarna i gruppen får vara med att ta fram. Kontakta bjuder på lunch i anslutning till träffarna för nätverkande under mer informella former. Som deltagare i nätverksgruppen ingår man även i våra forum där man mellan nätverksträffarna kan söka och ge inspiration till varandra i olika aktuella frågor.Kontakta Nätverk till webbsida

Villkor: Som medlem i nätverksgruppen har du en garanterad plats i de olika träffarna och övriga nätverksaktiviteter. Alla som arbetar i ett av Kontaktas medlemsföretag med fullvärdigt/aspirerande medlemskap är välkomna att ingå i Nätverksgruppen. Om du har en kollega som du tror vill gå är ni välkomna att båda anmäla er. Nätverksgruppen har ett begränsat antal platser och därför begränsas antalet deltagare från varje företag till max 2 personer. Det är viktigt att du anmäler dig till den grupp där du är verksam.

Anmälan: Din anmälan till aktuell grupp skickar du till anmalan@kontakta.se.
Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt och ingår i ert medlemskap i Kontakta.

Aktiva grupper:
Kontakta Nätverk - HR
Kontakta Nätverk - OP (Operativ Chef)
Kontakta Nätverk - Teamledare/coach
Kontakta Nätverk - WFM (Bemanningplanering)

Saknar du någon grupp som du önskar att vi startar kontakta gärna oss på: info@kontakta.se