Kontaktas Stadgar

Föreningen Kontakta Sverige, Kontakta, är en bransch- och intresseförening som företräder företag och organisationer som arbetar direkt eller indirekt med kundkommunikation på distans, ex kundservice, callcenter, support och telefonförsäljning. Medlemskap i Kontakta är ett kvalitetstecken och betyder att man följer föreningens stadgar och medlemsvillkor.

Föreningens ändamål och uppdrag
Kontakta har som ändamål att verka för alla medlemsföretag som arbetar med kundservice och försäljning på distans. Kontakta ska driva sådana frågor som är gemensamma för medlemsföretagen och skapa förutsättningar för att medlemsföretagen ska kunna bedriva sin kundservice och försäljning på distans seriöst samt affärsmässigt. 

Här kan du ta del av föreningens stadgar.

Stadgar Föreningen Kontakta Sverige 2021-09-27