NDM

NDM, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, är en viktig sammanslutning för Kontakta där vi kan påverka beslutsfattande och lagstiftning både i Sverige och EU

NDM_logo_svart+lilaEn sammanslutning som i dag består av 22 organisationer inom svenskt näringsliv, Kontakta är en av dessa organisationer och vi har en ledamotsplats i NDMs styrelse. Delegationen startade under slutet av 60-talet och är ett samrådsorgan i konsumentpolitiska och marknadsrättsliga frågor. NDM är på olika sätt engagerat i flera av näringslivets så kallade egenåtgärder.

NDM är remissinstans för frågor som ofta rör Kontaktas medlemmars verksamhet, vilket gör att de ärenden och frågor som NDM hanterar är viktiga för oss. Kontakta kan utöver det ta med viktiga frågor för gemensamma yttranden från NDM, vilket ger styrka. Tillsammans är vi starka i NDM!

Läs mer om NDM på dess hemsida