Styrelse Föreningen Kontakta

Styrelsen i Föreningen Kontakta Sverige består av personer med lång och bred erfarenhet av att arbeta med kundkontakter på distans. Styrelsen består av en styrelseordförande och sex ledamöter som årligen väljs vid föreningens årsmöte.

Kontaktas styrelse ska representera de bolag som är fullvärdiga medlemmar i Kontakta, vilket betyder representanter från kundservice, växel och telemarketing. De utses från bolag som har sin verksamhet företagsinternt eller köper dessa tjänster externt, samt kundkontaktcenters som bedriver kundservice eller telemarketing som huvudsaklig verksamhet. Styrelsen bemannas också av externa kompetenta personer som från tid till annan bidrar till Kontaktas utveckling.

Här presenteras Kontaktas styrelsemedlemmarna och om du vill läsa mer klickar du på bilderna på respektive person.


Styrelse

Tina Wahlroth
Styrelseordförande
Fredrik Holdar
Vice ordförande
Alexander Rehnström
Ledamot
Emilie Loman
Ledamot
Sara Lawett
Ledamot
Christine Sivertsson
Ledamot
Simon Blomster
Ledamot

Valberedning

Anna Stjernholm
Sammankallande
Rickard Blom
Therese Franzén