Stolt kundkommunikatör!

Det är Kontaktas framtidsvision för alla som arbetar med kundservice, support, svarstjänster och försäljning via telefon och digitala kanaler. Stolthet och status för yrkesgruppen som uppgår till nära 200 000 personer är väsentliga hörnstenar i ett väl fungerande samhälle, ett näringsliv som utvecklas samt en konsumentmarknad med trygga kundkontakter.

Vårt samhället bygger på efterfrågan och tillgång till olika typer av tjänster och produkter. Näringslivet som står för en majoritet av alla arbetstillfällen och skatteintäkter, bygger på försäljning och erbjudande av professionell kundkontakter. Offentlig sektor bygger i stora delar på tillgänglighet och tillhandahållande av information. Gemensamt är väl fungerande kundkommunikation på ett eller annat sätt.

Väl fungerande kundkommunikation tillhandahålls av professionella kundkommunikatörer. Kontaktas medlemmar anger dock att tillgång till personal och kompetensbrist som en av framtidens absolut största utmaningar. Flera av Kontaktas medlemmar hindras redan idag att utvecklas som en följd av detta.

En gemensam faktor bakom utmaningarna att rekrytera är att arbete inom kundservice, svarstjänster och telefonförsäljning omgärdas av låg status. Arbetsplatser som inte erbjuder tillräcklig trygghet och trivsel, dålig lön, monotona arbetsuppgifter, bristande ledarskap och oseriösa aktörer är sådant som ingår i allmänhetens bild.

Detta vill Kontakta ändra på!

Kontakta har inlett ett projektarbete som kommer ska verka över flera arenor och löpa över flera år. Projektet har som målsättning att höja stolthet och status för yrken inom kundkommunikation, såsom kundservice, svarstjänster och telefonsäljning, i syfte att säkerställa framtida kompetensförsörjning. 

Kontaktas vision - stolta kundkommunikatörer bidrar till ett väl fungerande samhälle!

Projektets olika delar och steg:

1. Framgångsprofiler service, sälj och svarstjänster
Hösten 2019 inleddes första projektet som syftar till att etablera profiler för de olika kategorier personal som ryms i begreppet kundkommunikatör. Vi kallar dessa "framgångsprofiler", då det är bevisat att korrekt och väl definierade profiler ökar chanserna att rekrytera rätt medarbetare som över tid skapar bättre resultat, trivs bättre, stannar längre i sin anställning och sprider positiva erfarenheter om sitt arbete. Profilerna är oberoende av verksamhet och etableras för rollerna kundservicemedarbetare, telefonist, supportmedarbetare, innesäljare och teamledare. Profilerna ska tillhandahållas till Kontaktas medlemmar för användning i rekrytering och även till rekryteringstjänst via Kontakta.
Resultat: Framgångsprofiler etablerade november 2020 

2. Framgångsprofiler praktisk tillämpning
Våren 2020 ska framgångsprofilerna tillhandahållas till Kontaktas medlemmar för tillämpning vid rekrytering. Profilerna kommer också att användas till rekryteringstjänst via Kontaktas webbsida.
Plan: Klart mars 2021

3. Trivselindex
För att verkligen få kunskap om medarbetares uppfattning om trivsel över tid måste man mäta kontinuerligt. Går trivseln upp eller ner och vad beror det på i så fall? Förebyggande och snabba åtgärder kan spara personal och organisation mycket! Kontakta ska därför etablera ett trivselindex för marknaden och enkla samt kostnadseffektiva tjänster ska erbjudas medlemmar som vill arbeta aktivt med sin personals välmående. Särskilt viktigt nu när många arbetar på distans!
Plan: Mätningar börjar Q1 2021

4. Stolt kultur
Idag vet vi att en förutsättning för att personal ska känna stolthet och trivsel i sitt uppdrag, är att arbetsgivare erbjuder en väl fungerande arbetsplats och en kultur som medarbetare kan identifiera sig med. Genom att göra ett kulturtest i din organisation, där ledning och personal får återge sina respektive bilder, erhåller du en diagnos på uppfattningar och sanningar. Du får ett tydligt underlag som visar var ledning och personal är i samklang och var uppfattningar går isär. Du får en guide för vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa en kultur som skapar trivsel och välmående
Plan: Projektstart april 2021

Vill du delta aktivt och utveckla din organisation? Kontakta välkomnar våra medlemmar att delta i utvecklingsarbetet och därmed bidra till att skapa stolthet och status i framtidens kundkommunikation!

Tina Wahlroth
Mail eller telefon 0735 66 55 22