Trygg Kundkontakt

Trygg Kundkontakt är en märkning för etiska kundkontakter i syfte att vägleda både konsumenter och kunder till företag som erbjuder seriös försäljning och kundservice via telefon och digitala kanaler.


Kontakta delar årligen ut kvalitetsutmärkelsen Trygg Kundkontakt till de medlemsbolag som lever upp till de högt ställda krav som ett medlemskap i Kontakta föreskriver.

Kvalitetsmärkningen infördes 2015 och omfattar:

 • Efterlevnad av Kontaktas stadgar och affärsetiska riktlinjer
 • Efterlevnad av svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet
 • Schyssta villkor för personal i form av kollektivavtal eller motsvarande pensions- och försäkringsskydd
 • God arbetsmiljö
 • För de fall kundklagomål uppstår ska dessa ärenden hanteras på ett professionellt sätt och kunden/konsumenten ska känna att den erhållit ett bra bemötande. Kundklagomål, dess antal och art, följs årligen upp av Kontakta.
 • Minst en person i ledande befattning ska ha genomgått Kontaktas medlemsdag.
 • Den årliga självdeklarationen ska vara inlämnad.


För det fall medlem inte lever upp till dessa riktlinjer kan medlem fråntas kvalitetsutmärkelsen, för genomförande av utredning. Visar utredning att medlem brustit i sitt ansvar gentemot föreningens stadgar och gällande riktlinjer, kan medlem uteslutas ur Föreningen Kontakta.  

Syftet med utmärkelsen Trygg Kundkontakt är att visa att kvalitet gör skillnad och att seriösa bolag är värda att lyfta fram. Kundservice och telefonförsäljning är viktigt för svenskt näringsliv och konsumentmarknad ur många perspektiv och genom att belysa seriositet önskar Kontakta att myndigheter och beslutsfattare ska värna om dessa verksamheter.

Fakta kundkontaktcenters Sverige:

 • 150 - 200 000 personer arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler, vilket gör det till en av Sveriges största yrkesgrupper. 30 000 av dessa arbetar med telefonförsäljning.
 • Kundservice och telefonförsäljning är en del av i princip alla företag och verksamheter som har kunder eller kundkontakter. 
 • Kundservice och telefonförsäljning bedrivs i verksamheter som finns över hela Sverige, vilket gör dem viktiga för svensk arbetsmarknad.
 • Erfarenhet av att arbeta med kundservice och telefonförsäljning är mycket eftertraktat som arbetslivserfarenhet. Detta gäller särskilt nu när enkla ärenden i kundservice i hög grad automatiseras och de kundkontakter som återstår kräver hög kompetens, och vad gäller telefonförsäljning då Sverige har stor brist på kompetenta säljare!

Här hittar du alla våra stolta medlemmar som lever upp till Trygg Kundkontakt!

Tina Wahlroth
VD Kontakta