Kontakt

Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Önskar du nå oss, skicka ditt ärende via länken här eller använda kontaktformuläret nedan.

Vi som arbetar på Kontakta:
Tina Wahlroth, Styrelseordförande och tf VD, +46 735 66 55 22 alt e-mail. 
Madeleine von Krusenstierna, Koordinator event, +46 73 954 68 03 alt e-mail.

Fakturor ska skickas digitalt till info@kontakta.se.

Faktura- och postadress:
Kontakta Sverige Service AB
Kivra: 556611-8047
106 31 Stockholm

Besöksadress och leveranser:
Kontakta
Kungsgatan 60, 1 tr
111 22 Stockholm

Du når Kontaktas kansli på +46 10 14 00 114 vardagar 08.00-17.00.  

För kontakt, vänligen använd formuläret nedan.
Vill du ställa frågor till Kontakta eller framföra synpunkter gällande någon av våra medlemmar, använd formulär nedan. För att kunna hjälpa dig behöver du lämna kontaktuppgifter så att vi kan återkoppla.

OBS! Kontakta hanterar inte konsumentärenden. Gäller din fråga ex avtal, abonnemang, prenumerationer, uppsägning etc, ska du vända dig direkt till företaget där du är kund. Kontaktuppgifter finns i regel på fakturor. Vill du komma i kontakt med någon av våra medlemmar hittar du dem i vår medlemsförteckning