Kontakta Nätverk - WFM

Ett av Kontaktas uppdrag är att verka för utvecklingen av framtidens kundkontaktcenters. Kontakta startar nu därför "Kontakta Nätverk – WFM", ett exklusivt nätverk för våra medlemmar! Syftet med träffarna är att kunna ta del av samt att dela med sig av erfarenheter inom flera relevanta områden avseende bemanningsplanering.

kontaktanätverkEn central del i framtidens kontaktcenters är bemanningsplanering, då den består av många olika delar och är ofta en kritisk nyckel för att få SLA och ekonomiskt resultat att mötas. Att arbeta med bemanning inom kundkontaktcenter innebär att man måste vara bra på att planera och styra bemanningen på både lång och kort sikt. Detta leder givetvis till såväl utmaningar som möjligheter.

Då bemanningsplanering är en så central del av ett kontaktcenter, har Kontakta fått flertalet förfrågningar om att etablera nätverk för samarbete och samverkan kring WFM och bemanningsplanering.

Nätverksgruppen är öppen för dig som arbetar med bemanningsplanering (WFM) aktivt och dagligen. Du bör ha goda kunskaper inom personalplanering, bemanningsoptimering samt prognosarbete.

Villkor: Som medlem i nätverksgruppen har du en garanterad plats i de olika träffarna och övriga nätverksaktiviteter. Alla som arbetar i ett av Kontaktas medlemsföretag med fullvärdigt/aspirerande medlemskap är välkomna att ingå i Nätverksgruppen. Om du har en kollega som du tror vill gå är ni välkomna att båda anmäla er. Nätverksgruppen har ett begränsat antal platser och därför begränsas antalet deltagare från varje företag till max 2 personer.

Anmälan: Din anmälan till gruppen skickar du till anmalan@kontakta.se
Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt och ingår i ert medlemskap i Kontakta.

Vid frågor vänder du dig till Emma Link på emma.link@kontakta.se eller tel 0733 - 703 553