Medlemstyper

Kontakta välkomnar alla företag och organisationer som arbetar direkt eller indirekt med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Kontakta erbjuder tre typer av medlemskap.

Fullvärdig medlem


- kontaktcenters 
Bolag som i huvudsak arbetar med kundkommunikation på distans, såsom kundservice och telefonförsäljning, på uppdrag av andra företag.
- intern kundservice 
Bolag eller organisationer som har kundtjänst eller telefonförsäljning i egen regi och/eller köper motsvarande tjänster

Aspirantmedlem

Alla fullvärdiga medlemmar inleder sitt medlemskap med en aspirantperiod upp till 18 månader. Villkoren för medlemskap är desamma som för fullvärdiga medlemmar och syftet med aspirantperioden är att säkerställ att bolaget lever upp till de av Kontakta ställda villkoren för medlemskap.

Associerad medlem

Företag och organisationer som verkar inom Kontaktas intresseområde och är intresserade av att stödja Kontaktas ändamål. Bolagen arbetar med tjänster eller produkter relaterade till kundservice och telefonförsäljning, men bedriver inte egen kundservice.


Vill du veta mer om medlemskap i Kontakta och vad det kommer innebära för just ditt företag, välkommen att kontakta oss på info@kontakta.se eller kontakta Linda Moser på linda.moser@kontakta.se alt. 070 439 00 87.