Kontakta Nätverk Sthlm - Teamledare/Coach

Kontakta inbjuder dig till vår exklusiva nätverksgrupp för dig som arbetar som Teamledare eller coach inom kundkontaktcenter! Syftet med nätverksgruppen är att erbjuda en mötesplats där du kan träffa personer med liknande utmaningar och där man kan dela med sig av goda erfarenheter. Vid varje träff fokuserar vi nya områden som syftar till att inspirera och utveckla!

kontaktanätverkEtt av Kontaktas uppdrag är att verka för utvecklingen av framtidens kundkontaktcenters. Just teamledare eller coacher är en avgörande framgångsfaktorer i ett kontakt center, då det är framtidens ledare som leder framtidens medarbetare- som i realtid påverkar hela verksamheten! Men att arbeta som teamledare eller coach i ett kundkontaktcenter bjuder ofta på många typer av utmaningar och möjligheter.

Många av Kontaktas medlemmar har inkommit till med förfrågning om att etablera nätverk för teamledare att samarbeta och samverka kring framtidsutmaningar. Syftet med träffarna är att kunna ta del av samt att dela med sig av erfarenheter inom flera relevanta områden. Kontakta startar nu därför "Kontakta Nätverk – TL/Coach", ett exklusivt nätverk för våra medlemmar!

I nätverksgruppen ingår endast du som arbetar som teamledare eller coach i ett medlemsföretag. Vi träffas 2-3 gånger per år vi för att diskutera aktuella ämnen som deltagarna i gruppen får vara med att ta fram. Kontakta bjuder på lunch i anslutning till träffarna för nätverkande under mer informella former. Som deltagare i nätverksgruppen ingår man även i våra forum där man mellan nätverksträffarna kan söka och ge inspiration till varandra i olika aktuella frågor.

Vem kan anmäla: Nätverksgruppen är öppen för dig som arbetar som teamledare eller coach i löpande produktion. Du har en nära kontakt med de anställda som arbetar i direkt kontakt med kunderna. Du är en aktiv del av den dagliga kundkontakten i ert kontaktcenter.

Villkor: Som medlem i nätverksgruppen har du en garanterad plats i de olika träffarna och övriga nätverksaktiviteter. Alla som arbetar i ett av Kontaktas medlemsföretag med fullvärdigt/aspirerande medlemskap är välkomna att ingå i Nätverksgruppen. Om du har en kollega som du tror vill gå är ni välkomna att båda anmäla er. Nätverksgruppen har ett begränsat antal platser och därför begränsas antalet deltagare från varje företag till max 2 personer.

Anmälan: Din anmälan till gruppen skickar du till anmalan@kontakta.se.
Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt och ingår i ert medlemskap i Kontakta.

Vid frågor vänder du dig till Emma Link på emma.link@kontakta.se eller tel 0733 - 703 553.